30. juni 2006

studio friday: time/ timing :: tid/ tiden

This assignment, this challenge felt so easy at first, - I had so many thoughts in my head and felt really on top of what to tell you. Then, the more I though about it, it got really "big" in my head.
Here I am at the keyboard, a notebook with an entry I wrote at the prompt of a timer set at 15 minutes, and here it goes:

My main though was (and still is) that before I learned to know about FlyLady, her tools and her philosophy on how to defeat the procrastination monster, "Time" was an enemy I had to fight ever so often. There were many battles, and guess who lost? Me.
Time" and "Timing" felt either too big or to small: This will take me forever to get done, - don't start on that project. You don't have enough time to get back to (or finishing) that project, - let it be for now.

I bet you all have had those thoughts in your mind when you put a question mark after "shall I go into the studio now".

Today, after five years of working with FlyLady's philosophy in other areas in my house/ cleaning life, I know that every small chunk of "Time", every little step I take on a project, counts big time in the end.
Spending those 5 minutes on cleaning my sewing machine saves me from broken needles right in that big project.
Spending 5 minutes putting main tools back in place saves me for a big hunt when my good scissors are needed.
Spending 5 minutes on that "boring" project and with just one tread every day, do get me over the finished line faste than me waiting for the creative muse to strike again.

I've also learned that spending "Time" on thinking about going into the studio and start creating, or worrying about "Time" or "Not enough Time", is bad "Timing".
Just get in there and "get things done" is so much better use of "Time".

When it comes to the this challenge, - to get back into the studio or be in the studio every day, - I have learned now that I may have to reprogram what I expect from myself when spending time in the studio.

Do I just go in there to create masterpieces?
Do I go there to play?
Do I go in there with the expectation that I'll clean my table before starting on something new?

By lovering my expectation and spend useful minutes in there that says nothing about creating masterpieces, I lower my shoulders and feel eager to get back inside and be "me" in there.
It's a sanctuary that gives med pleasure by just letting me in.
Just 5 minutes counts in the long run.

For so many years I fought "Time" and lost almost every battle. Or in the long run.
Today I have enough weapons (a timer, baby steps and the knowing that comes from learning and practicing) to win more battles.

You know what?
Today, when the enemy "Time" shows up on my doorsteps, I will introduce you to my new friend: "Time".
Good use of the right tools has turned and enemy into a good friend.

notes on a friday

Denne oppgave, denne utfordringen, virket så lett med en gang, - jeg hadde så mange tanker i hodet og følte at jeg hadde full oversikt. Ettersom jeg tenkte mer og mer på det her med "Tid", så vokste tanken i hodet og ble nesten for stor til å få ut på papiret.

Nå sitter jeg her ved tastature, notatboka ligger ett ved med innlegget jeg fikk skrevet ned ved hjelp av timeren/ tidsuret på 15 minutter som startmedhjelper:

Hovedtanken var (og er fortsatt) at før jeg lærte om FlyLady, visste om hennes verktøy og kjente til hennes filosofi om hvordan man overlistet monsteret som får deg til å utsette enhver liten ting, da var "Tiden" en fiende jeg sloss mot stadig vekk. Mange slag ble utkjempet og hvem tapte tror du? Jeg.

"Tid" og "Tiden" var enten for lang eller for kort: Dette vil ta meg evigheter å fullføre, - ikke start på et slikt prosjekt. Jeg har ikke tid nok nå til å fortsette (eller ferdigstille) det prosjektet der, - la det være.

Jeg er sikker på at dere alle har hatt slike tanker i hodet når dere setter et spørsmåltegn etter "skal jeg gå tilbake inn i studioet nå".

I dag, etter fem år med jobbing etter FlyLadys filosofi på andre områder av livet mitt enn bare hus og hjem/ rengjøring, så vet jeg at hver liten bit av "Tiden", hver liten stund jeg vier et prosjekt, teller stort når slutten nåes.
5 minutter brukt på å rense symaskinen sparer meg for en brukken nål midt i et stort prosjekt.
5 minutter brukt på å legge tilbake de viktigste verkøyene sparer meg for vill jakt etter den beste saksen min neste gang jeg trenger den.
5 minutter brukt på det "kjedelige" prosjektet som "aldri" blir ferdig, bare en tråd hver dag, får meg kjappere over målstreken enn om jeg setter meg ned og venter på at skapertrangen skal slå til igjen.

Jeg har også lært at "Tid" brukt på å vurder fram og tilbake om jeg skal ta turen ut i studioet og begynne på noe, eller lure på om jeg har "Tid nok" eller ikke, er dårlig bruk av "Tiden".
Bare ta turen ut der og få ting gjort, er mye bedre benyttelse av "Tiden".

Når det gjelder denne utfordringen, - gå tilbake til studioet eller være der hver dag, - så har jeg lært nå at jeg kanskje må gjøre om på hvilke forventninger jeg har til meg selv når jeg tar turen ut der.
Går jeg dit for å skape mesterverk?
Går jeg dit for å leke og ha det gøy?
Går jeg dit for med forventninger om å rydde og gjøre reint før jeg starter på noe nytt?

Ved å minske forventningene til meg selv og ta i bruk disse verdifulle minuttene som sier ingenting om at det er mesterverk jeg skal gå i gang med når jeg er der ute, senkes også skuldrene. Ivrig gleder jeg meg til å få komme tilbake og være i meg selv der inne.
Det er fristedet mitt der jeg føler meg vel bare jeg kommer inn.
Bare 5 minutter der ute teller i det lange løp.

I så mange år sloss jeg mot "Tiden" og tapte nesten hver gang. Eller i lengden.
I dag har jeg våpen (tidsuret/ timeren, de små skrittene/ oppgavene, og kunnskapen som kommer fra læring og handling) nok til å vinne flere slag.

Vet du hva?
I dag, når min fiende "Tiden" ringer på dørklokka, vil jeg presentere deg for min nye venn: "Tiden".
Rett bruk av de rette våpen/ verktøy har gjort en fiende til en god venn.


StudioFriday

This weeks challenge :: Denne ukas oppgave.

27. juni 2006

spt: pop art june week 4 :: juni uke

spt: june pop art #4.1 :: juni pop art #4.1

To think
thoughtful
darkish

Do we have to much
time to think
dark
thoughts?

Å tenke
tankefull
mørkt

Har vi for mye
tid til å tenke
mørke
tanker?
spt/ self portrait challenge and another sp for this week made with flickr toys, - thanks to melissamh.

spt/ self portrait challenge og en annen sp for denne uka ved hjelp av flickr toys, - takk, melissamh.

25. juni 2006

surf log week 25 :: uke 25

Monica / Moccasin
- had to visit the lady who made the recycled jeans card to me
- måtte jo besøke damen som laget gjenbruks-dongerikort til meg

getcrafty.com
- sometimes I take the time and read some of the articles/ blog entries here
- noen ganger tar jeg meg tid til å lese noen av artiklene/ skriverier i bloggene der

Linda Permann and her Adorn magazine
- check out her chrochet flowers (you know I did!)
- sjekk de heklede blomstene (vær sikker på at jeg gjorde det!)

- since I'm crocheting the bikini, can this be my next project?
- fordi jeg hekler meg bikini, kan dette være neste prosjekt, tro?
crocheted :: heklet bikini

Claire Nolen's studio and her new website
- beatiful photos and thoughtful writing
- nydelige bilder og gjennomtenkte notater om livet

studio friday: family treasures :: familie skatter

My family treasures are not a "thing" that I can point at and say: "This is what I cherish the most here in my studio."

My treasures is what I have inherited of joy and playfulness when I create.

It is the techniques they've thought me during childhood years:
- knitting
- sewing by hand and machine
- stringing of beads and pearls
- love for and the inspiring that lies in the nature
- make do and create

It is the courage to start on a new adventure with every new project.
And in all the support and pushing, when needed, to teach myself new techniques and create from them.

The greatest treasure lies in what I create every day, - in the memory of what have been and what I've learned.

studio friday: family treasures :: familie skatter

Mine familieskatter er ikke en "ting" jeg kan peke på og si: "Dette er en sak jeg setter størst pris her hvor jeg lager ting."

Mine skatter er skapergleden og leken i skaperøyeblikket.

Skatten finnes i teknikkene de lærte meg i barneårene:
- å strikke
- å sy for hånd og på maskin
- å træ perlekjeder
- å sette pris på naturen og inspirasjonen som finnes der
- å gjøre bruk av det en har og skape noe nytt

Den finnes i å tørre og legge ut på nye eventyr for hvert prosjekt.
Og i all støtte og motivering, når det har vært på sin plass, til å lære nytt og så skape nytt fra dem.

Den største skatten ligger i det jeg skaper hver dag, - i minnet om det som har vært og det jeg har lært av min familie.

StudioFriday

This weeks challenge :: Denne ukas oppgave.

Studio Friday: june 23rd : 23. juni

This week's topic for Friday June 23rd suggested by Ellen: FAMILY:

"Family history, things that have been passed down from one family member to the next, family values, all influence me as an artist, whether I'm consciously aware of it or not.
I wonder how others are influenced or inspired by their families---either past or present. What family treasures might be found in others' studios?"
-Ellen
~ ~ ~ ~

"Familiehistorie, saker som har gått i arv fra et familiemedlem til et annet, familieverdier, det som har påvirket meg som artist, uanett om jeg er meg det bevisst eller ikke.
Jeg lurer på hvordan andre har blitt påvirket og inspirert av sine familier, - enten før eller nå. Hvilke familieskatter kan man finne i andres arbeidsrom?"

22. juni 2006

postcard: the swap - from moccasin :: byttet - fra moccasin3. postkortbytte via Hobbyboden.
Jeg fikk denne "gjenbruks-hilsnen" fra Monica/ moccasin.
Er det ikke en artig ide?
Takk og takk!!!

3. postcard swap at Hobbyboden.
I recived this "recycled" card from Monica/ moccasin.
Isn't it great?
Thanks a million!


quiltede postcards :: postkort

21. juni 2006

Wardrobe Refashion '06 week 4 :: uke 4

My work for this week as I redo my wardrobe and use what I can find in my closet and/ or in my stash:
Summer jewelry, - I also did these as pieces for the Summer Jewelry along at Hobbyboden.

Som denne ukas redesigning av garderoben og bruk av det jeg allrede har i skap og gjemmer:
Sommersmykker, - jeg laget disse også som den del av sommersmykke-alongen på Hobbyboden.


jewlery: summer jewlery challenge :: sommersmykke utfordring


And since someone asked for a photo with me in the jeans jacket, I dressed up in the skirt and shot a photo (which I played with a little...)

Og siden noen spurte etter et bilde av meg med olajakke, tok jeg på meg skjøret og stilte opp for et selvportrett (som jeg har lekt meg med...)

WR '06 : jacket and skirt :: jakke og skjørt

I'm working on a crocheted bikini top, - maybe next week I'll be able to show it to you... ?
No, not worn by me, - no, no.

Jeg holder på med en heklet bikinitopp, - kanskje jeg får vist den neste uke...?
Nei, jeg kommer ikke til å stille opp i den, - nei, nei.

20. juni 2006

quilted postcard: the second :: det andre

Today I got to know that angelita  had recived the card I made for the postcard swap at "hobbyboden".
That means I can show you the photo I took before I went to the post office.

I dag fikk jeg vite at angelita har fått kortet jeg laget til henne som en del av postkortbyttet via hobbyboden.
Det betyr at jeg kan vise dere bildet av kortet her.


postcard: princess for a day :: prinsesse for en dag


"Some days the feeling of being a princess is really there, - in pink dress and with a crown on the head.
And age has nothing to do with the feeling!"

"Noen dager kjenner man at man virkelig er en prinsesse, - med krone på hodet og rosa kjole.
Og alder har ingeting med denen følelsen å gjøre!"


quiltede postcards :: postkort

spt: pop art week 3 :: uke 3


"To drink or not to drink Milk, - that's the question."

"Å drikke eller ikke drikke melk, - det er spørsmålet."

spt: june pop art #3 :: juni pop art #3

Made in Paint Shop Pro X with brushes made from the decor and labels on the packages of Norwegian low fat milk (pink flower)/ sour milk (blue leaves).
Satt sammen i Paint Shop Pro X med "koster" laget etter dekor og merking på kartongene til lettmelk (rosa blomst) og surmelk (blåe blader).

I've been trying to understand the meaning of "pop art".
Or what the spt challenge is all about this month , - June.

I seem to not really "get" it, - are we to take our portrait as a kind of "meeting" with our time's society, - the labels and the faces of this time?
Or is it about separating colors to make the photos more "pop" out on the screen, - manipulating the photos and play with the colors and the shapes of this time?
Or is it a mix?

I see so many different "anvers" among the portraits for the weeks and decided to explore some my self.
Searching for popart icons gave me  amwp's tutorials on pop art.

spt

Jeg har prøvd å tolke hva som ligger i selve begrepet "pop art".
Eller hva
spt utfordringen egentlig går ut på denne måneden,  - Juni.

Jeg får liksom ikke ordentlig "tak" i begrepet, - er det meningen at portrettene skal skildre vårt møte med tidens samfunn, - merkevarene og "ansiktene" akkurat her og nå?
Eller handler det om å finne fram til farger i bildet som "står" ut på skjermen, - bildemanipulering og lek med farger og former/ fasonger fra vår tid?
Eller er det en blanding?

Jeg ser så mange "svar" blandt portrettene for disse ukene og bestemte meg for å lete litt på egen hånd.
På jakt etter "popart + icons" fikk jeg treff på
amwp pop art serie.


credit :: kredit :
blue/ amwp  - tutorials on pop art  (1-i, 1-ii, 2 and 3)  use of and making of brushes, textures, filters.... and more :: og mer! 

~ ~ ~ 
my two pic this week :: mine to valg denne uka:

(
just have to wait for that one :: må bare vente litt på de der)19. juni 2006

quilted postcard: the first :: det første

Remember this sneak preview?

Husker du at jeg lot deg få en liten kikk her?

postcard: lady, green gras and wings :: damen, grønt gress og vinger


The card came to Liv-Toril's mailbox in good shape, - it was mailed without an envelope.
(It is Liv-Toril who again invited to a postcard swap trough "hobbyboden".)

I wrote about the card when Liv-Toril asked me:
"Maybe a very thoughful lady who has just taken a step into the flower field, but do not dare to let go of her "flying object" (a butterfly? a sting?)...
Very concerned, - her hair is standing straight up and to all angles!"

quiltede postcards :: postkort

Kortet kom fram til postkassen hos Liv-Toril i vel behold, ganske spennende siden jeg sendte det i posten uten konvolutt.
(Det er Liv-Toril som arrangerte postkort-byttet gjennom
hobbyboden.)

Jeg skrev om kortet:
"Kanskje en noe betenkt (småstreng? tilknyttet?) dame som har tatt skrittet ut i blomsterengen, men ikke helt tør å gi slipp på sitt "flygende objekt" (sommerfugl? øyenstikker?) ....
Meget betenkt, - håret stritter jo til alle kanter!"

postcard: in the making :: selve prosessen

18. juni 2006

studio friday: A-HA moment :: A-HA øyeblikk
From Pamela for june 16:
It starts as one thing and end up as another...

Like this Studio Friday's project.
I had my mind focused on this challenge, this picture and the story of how almost everything I do (the craft/ art related, but also on many other levels in everyday life) takes a turn and become something else that I thought it would be in the beginning..
Did I make it in time on Friday? Or on Saturday?
No.

I started to play with, learn and practice photo editing in Paint Shop Pro X...
and the hours just ran away and I couldn't help my self...
Sorry!

I do have some private result to show for, - more of how to use the program rather than the photos I played with/ learned from.

Oh, and the table runner started out as blocks for a challenge on a mailing list I'm a member of, - I had a wall quilt in mind when I started out.
The balls of yarn were intended for a summer top many years ago. One skein ended up in many potholders around at different cabins (my parents, ours, gifts when visiting there) and these balls might be a pair of summer socks...

We'll see!

StudioFriday


Fra Pamela for 16. juni: Det skal bli en ting, men så ender det opp med å bli noe helt annet!

Akkurat som dette prosjektet med Studio Friday:
Jeg hadde i tankene at jeg skulle ta bildet og skrive litt om hvordan nesten alt jeg gjør (både det som har med skapende arbeid og i det vanlige, hverdagslige livet) blir til noe annet enn jeg hadde i tankene da jeg begynner.
Klarte jeg det på fredag? Eller på lørdag?
Niks.

Jeg begynte å leke meg med, lære og øve meg i bruken av Paint Shop Pro X...
og timene bare fløy av gårde uten at jeg klarte å rive meg løs...
Beklager!

Jeg har noen private resultater å vise til, - mer av den typen som går ut på å bruke programmet framfor bildene som jeg lekte med/ lærte fra.

Og bordløperen ble sydd som blokker for en utfordring der tanken var et veggteppe.
Nøstene med garn var tiltenkt en sommertopp for mange år siden, men en bunt ble til grytelapper som nå befinner seg på forskjellige hytter (mine foreldres, vår, og gaver når vi har reist på besøk dit). Da blir kanskje disse restene til et par med sommersokker...

Vi får se!

Wardrobe Refashion '06 week 3 :: uke 3

This is the jeans jacket I got from my brother in law. 
He asked if one of the boys wanted the jacket, but not so.
I figured out that it fit me except for the hip/ waist band at the bottom.
Oh, why do they make ordinary jeans jackets so unfitting for women?

Dette er olajakka jeg fikk av svogeren. 
Han lurte på om en av gutta ville ha jakke, men nei.
Jeg fant ut at jakke passet fint til meg om det ikke hadde vært for kanten nederst.
Å, hvorfor må de sy vanlige olajakker så upassende for en kvinnekropp?

WR '06: jeans jacket before :: olajakke før omsying

I took off the waistband and cut the jacket just underneath the front/ breast pockets.
Then I resewed the waist band to the jacket.
I had to put a few pleats under the bust and close to the side seams in the back.  
It fit me rather nice that way, - more girlish...

Jeg sprette av linninga, klippet av jakke rett under lommene foran på brystet og sydde på linninga igjen.
Jeg måtte lage et par legg rett under puppene og ved sideømmene bak.
Nå passer den meg faktisk ganske så godt, - mer jentete, liksom...


WR '06: jeans jacket after :: olajakke etter omsøm

I removed the cuffs, cut the arms just above the elbows and ripped the seams about 2" for splits.
Then I sewed the edges of the split nicely down. 
A few pleats went in with the seam as I sewed the cuffs back on.

Jeg tok av kantene nederst på ermene, klipte ermene av rett ovenfor albuen og sprettet opp sømmen ca. 5 cm.
Sidekantene i splitten under hvert erme ble pent sydd ned.
Et par legg måtte også til før jeg fikk sydd kantene pent på igjen.


WR '06: jeans jacket after (back) :: olajakke etter omsøm (bakfra)

This jeans jacket will go nicely with my jeans skirt!
(Might have to decorate it some, but not yet :-)

Denne jakke vil passe supert sammen med olaskjørtet mitt!
(Må kanskje pynte litt på jakka, men ikke ennå, nei :-)
           ~ ~ ~ ~

What have the others done this week for Wardrobe Refashion '06?
Hva har de andre gjort denne uka for Wardrobe Refashion '06?


postcard: the swap - from illu-mina :: byttet - fra illu-mina

3. postkortbytte via Hobbyboden.
Jeg fikk dette fra Trinelise/ illu-mina.
Er det ikke romantisk og sommerlett?
Jeg har latt meg imponere av gjenbruken (?): Som dekor har hun sydd på merkelapper fra klær.
De rufsete kantene er helt i min stil, - kreativt og etter innfallsmetoden?

Takk og takk!!!

3. postcard swap at Hobbyboden.
I recived this beautiful card from Trinelise/ illu-mina.
Isn't it romatic and gives a feeling of summer?
I like her reuse of tags from clothing and the edges raveliing is just so "me" at the moment.

Thanks a million!

13. juni 2006

spt: june pop art #2 :: juni pop art #2

spt: june pop art #2 :: juni pop art #2

All the time my ideas are popping up in my head.
Like these poppies, the new ideas are aiming high for the sky.
When ideas blossom, they fold up and show their real colors.
One idea I pick to brighten my day.
Another one wither and die a silent death.

Lucky for me the poppies come to life next season.
To brighten my garden.
To brighten my creative mind.

spt

Hele tiden dukker nye ideer opp i hodet mitt.
Som disse valmuene. Sikter seg inn mot det høyseste.
Knoppen blomstrer, åpnes opp og viser sine rette farger.
En ide plukker jeg med meg for å lyse opp i dagen.
En annen visner på rot og dør en stille død.

Heldigvis for meg så våkner valmuene til live neste gang.
Lyser opp opp i hagen min.
Lyser opp i skapertrangen.

~ ~ ~
my two pic this week :: mine to valg denne uka:
the Statistical Improbability of My Existence

(just have to wait for the second one :: det er bare å vent på nummer to, ja.)

Studio Friday: note to self :: påminnelse

Last week's pic :: Forrige ukes bilde:
Judy Scott
~ ~ ~

This week's topic for Friday June 16th suggested by Pamela: A-HA MOMENT

" I'm sure we've all had a moment when we're creating something we've had in mind and then something totally different results by accident."
Pamela

StudioFriday


Ukas tema på fredag 16. juni er foreslått av Pamela: A-HA MOMENT

"Jeg er sikker på at vi alle har hatt stunder hvor vi holder på å lage noe og så blir det noe helt annet enn det vi tenkte i utgangspunktet."
Pamela

12. juni 2006

Surf-log: week 23 :: uke 23

Helenes side - a blog of sewing and knitting (and vikings and famiily)
- en blogg om søm og strikk (og viking og familie)

Ohelene sewing + -Sewing, gardening, raising kids and enjoying life!
- søm (og familie) med link til Ohelens nye side (in Norwegian only)

MagFly-bloggen - knitting and sewing, and jewlery
- strikking og søm, og smykker av/ med ull.

Stuffed felt monster - a tutorial by Nina Cuneo over on Flickr
- en gjennomgang av Nina Cuneo på Flickr (filt monster - bare på engelsk)

yarn magazine - so I read the story (fun!) "Hooked on Crochet" and took a closer look at the knitting pattern in the first issue...
- og så leste jeg historien (artig!) "Hooked on Crochet" og tittet litt nærmee på strikkemønstrene i den første utgaven... (kun engelsk)

Studo Friday: fave art supply/ -ies :: fav. blant materiale og verktøy

Studio Friday wants to see our favorite art supply/ - ies this week.

My sewing machine is my favorite.
The one I turn to for almost every seam.
A task doesn't seem too big, - just give us time.

Without my machine I would be lost
among fabric and tread and fiber related items.
Having a hard time creating art of any kind.

My favorite and I, - together we create magic!

studio friday: fave art supply/ -ies :: favoritt materiale/ redskap

Studio Friday spør denne uka etter favoritten bland materiale og arbeidsverktøy.

Symaskinen min er min favoritt.
Den jeg vender meg til for hver søm, - nesten.
Ingen oppgave for stor, - bare gi oss tid.

Uten symaskinen min ville jeg forgå
blant stoffer og tråd og tekstile remedier.
Ha vansker med å skape noe som helst.

Min favoritt og jeg, - sammen skaper vi magi!


Blog Goals: Answering a call (and only in English)

I’ve been thinking about this lately, - how much my blogging life has changed since I started to work my way trough 31 days over at Problogger.

Then came this call for entries that focus on Blog Goals.
(I'm too late, but still feel for writing this.)

Yes, setting my goals for this blog and my blogging made a change in how I put “pen to paper” in my blog these days.

I’m not that into blogging for life, for an income, but I do see the benefits from putting ads on the site and making a living out of it.

Without Darren Rowse putting so much into his posts, I wouldn’t have made any goals at all.

At first, - where am I today?
And second, - where will I be in a year? Or in three years?

I had to make up a status and really look hard into my understanding on why I like to blog. What do I get from it. And if this is something I want to go on with.

Since I do not (right now) make a living from blogging (and want to use ads) why not just make all my posts “private” (as we can here at LiveJournal)?

I like to make my posts public. Mostly because of the communication I then get with other readers of blogs and journals. I have already made great friendships by having this blog. Friends and family have a chance to read and see what’s going on in this part of my life.

Coming this far in my thoughts, I realized that now was the time to bring the goal setting on the table. Using a simple tablet with boxes I stared to think about what I like when I visit other blogs and journals:

- the first view.
- the colors used.
- the ability to navigate on the site/ the blog.

In other words: What it is that make me come back over and over again?

If that is what make me want to read a blog, - how do I set up and make my blog an interesting place to visit for people who come looking for the same as I do?

I stated to look at my own blog, - what do I like about it today? And if I were to change anything, - then what?

At a restaurant we look at the place and the room, then the menu, and then we eat. If it tastes good, then we’ll come back another time.

What kind of “room” do I want to welcome my guests into?
What are on today’s menu, - something special and something ordinary from earlier days?
Will my guest easily find and have a taste of what’s on today’s menu?
And the big question, - will they be back for more?

Next, - the content of my writing: What do I focus on today? What is my main subject? And is that what my friends, my readers come by for? Or not?

Looking at the comments on earlier posts of mine I found out that what I like to focus on, is the same as what people say they like to see and to read.

So my goal setting would have to have to focus on these points for the next year:
- the look of the website: an overall look, the navigation, updating scedule.
- the content: how the writing look, how to present the main subject, my writing habits and writing styles, what the main subject is from my point of view.

I’m starting to get there. I’m working towards my goals. When making up status next month, in six months and next year at this time, I hope that I’ll be closer to this dream that I have today.

The best part is that this goalsetting for my blog (and journal) gave me an eyeopener and time to focus on my artistic goals.
You will take part in that if you read my writing in the year to come.

I'm too late to submit this as part of the Group Writing Project.
Ending this, I’ll go and read the other entries submitted to ProBlogger.
~

Edit: Five I'd like to study some more :
The 7 Habits of Highly Effective Blogs, Habits? What Habits?, How to Keep the Blog Machine Running, The 1 Requirement of Effective Bloggers

and I love this Frank Lloyd Wright’s words on effective blogging when "building a room for you, too".

8. juni 2006

Birthday: mail love and family :: postkassegleder og familie

I wanted to share some of the nice gifts I got for my birthday.

Look how nice the gifts are wrapped! The little bag will come in handy on my walks (after I've emptied it for pearls!). 


regnbuetråden

Se så nydelig gaven var pakket inn! Og den lille beltepungen skal bli fin å ta med seg på tur (etter at jeg har tatt ut perlene!).
~

In the mail these packages came, - what goes better together with them than a heart?


regnbuetråden

Her kom det saft/ fargepulver i posten, - hva passet bedre enn et hjerte også?
~

Isn't this a beautiful (and suitable) embroidery?


wencha

Er ikke dette et nydelig (og passende) broderi??

~

The Man and kiddos ran to the shop as soon as this "young" lady admitted that her stash had shrunked "a lot" last year...

ps. The Man ordered Paint Sho Pro X from Corel, to me and I got it in the mail today!

Mann og barn stakk i butikken da mor beklaget seg over at stofflageret hadde skrumpet "veldig" siste året...

ps. Mannen bestilte Paint Sho Pro X from Corel til meg og det kom i posten i dag today!


7. juni 2006

Wardrobe Refashion '06 week 2 :: uke 2

My first week into WR '06, - not a lot to show for.
Unless you can take a look inside my head and see what plans I've been making!.
A link at a forum showed me to these flowers.

drops design

Min første uke med fornyelse i klesskapet, - og ikke så mye vise fram, nei. Men kunne du sett inni hodet mitt akkurat nå, så er der drøssevis med planer!
En link fra Hobbyboden viste meg til disse blomstene.

I digged into my yarn stash and found some yellow cotton (baby project), some white silk (a test for hand-dyed tread) and some lime green fuzzy yarn left over from a jacket I've made.

yarn from the stash :: garn fra lageret

Jeg stupte inn i lageret med garnrester og fant noe gult (et babyprosjekt), noe hvit silke (fra vi testet hjemmefarget tråd) og rester etter den grønne pusejakka.

My flowers came out like this, - I've made more than one.

flowerpin :: blomsternål

Blomstene mine ble slike, - og ja, jeg har heklet flere enn en.

For the backside I cut and sewed a circle of orange fabric together with a pin.
Now I can wear the flower onto whatever I'd like.

flowerpin backside :: blomsternål bakside

På baksia ville jeg ha en nål.
To stoffsirkler i orange, et feste og en sikkerhetsnål gjorde susen. 
Nå kan jeg bruke blomsten både her og der.

6. juni 2006

spt: june week 1 :: juni uke 1

Pop art and me, - a selvportrait in every day objects.

My family and me.
We are a "put together" family at our house:

We are a family put together of large and small, here and there, now and then.

Like these spoons from our kitchen drawers.
From different collections.
And years.
But still a good mix.

Still got room for more.

Welcome on board!

spt: june pop art #1 :: juni pop art #1

Pop art og meg, - selvportrett i daglige gjenstander.

Min familie og meg.
Vi er en sammensatt familie.

Vi er satt sammen av stor og liten, her og der, nå og da.

Som disse skjeene fra kjøkkenskuffen vår.
Fra ulike samlinger.
Og år.
Alikevel en god blanding.

Fortsatt med plass til flere.

Velkommen til bords!

5. juni 2006

Breast cancer: Pink Ribbon :: Rosa Sløyfe

How about working together towards the Pink Ribbon in October?

Members of my family has been touched by breast cancer, and two years ago I decided to do what I can do for breast cancer research.
And today is my birthday and I started to think about how much I love to have my family around.

I'll point you to a known Norwegian reporter so you can see what she made and put up for an auction last year.
And then donated the money (quite a lot) to the cancer foundation in Norway.

These two past years I've been part of the Pink Auction" , via Livejournal, for "a donation to further the cause of breast cancer research".

Last year the Norwegian cancer foundation did a great job in front of and in October.
They will do so this fall of 2006, too.
It makes it easier for a Norwegian to do something for the cause.

This year I've decided to make a lap quilt, using my own design and pattern.
(Feel free to join me in making the same quilt, - I'll share the pattern!)
The finished quilt will then, in some way, be put up for auction in October.

The calendar tells me that a start around August 15. and then working towards the first or middle of October, will be good.

This small quilt I made the day my sister got "thumbs up" at her check after a year.
(I've written about it in my old journal twice.)

breast cancer: pink ribbon :: rosa sløyfe  

Jeg laget en liten quilt den dagen søsteren fikk "tommelen opp" på ett års sjekken.
(Jeg har skrevet om dette arbeidet i den gamle engelske journalen min to ganger.)  

Familiemedlemmer som har blitt rammer, har skjerpet min innsats for at færre kvinner/ familier skal oppleve brystkreft.
Og i dag har jeg 'bursdag og har tenkt mye over hvor glad jeg er for at jeg har familien min rundt meg, i hverdag og til fest.

Er det er aktuelt å dra i gang et "Rosa sløyfe" samarbeid?

I fjor tok programlederen i Puls og strikket/ tovet saker som så ble auksjonert bort på qxl.Det kom faktisk inn en god del penger :-)

Jeg vært med på en "Pink Auction" på nettet, via Livejournal, de to siste årene.
Pengene har der også vært donert til brystkreft-saken.

Kreftforeningen tro skikkelig i gang sist høst, og man kunne delta mer synlig i Norge også.
De kommer til å stå på til høsten 2006 også.

Så i år har jeg bestemt meg for å sy et lappeteppe/ en quilt av størrelsen "sofateppe" etter egen ide og mønster, - jeg deler gjerne!.
Og så auksjonere det bort på en eller annen måte.
Kanskje noe lignende Anbjørg Sætre Håtun gjorde?

Aktuell oppstartsdato ca. 15. august og framover mot starten/ midten av oktober.

3. juni 2006

Quilted postcards :: quiltet postkort

I'm into this quilted postcard swap and will be making two cards, - and I will be making a card for two of the members at Hobbyboden's forum. 
They have to go in the mail before june 19.

We are not to show the cards until they've arrived safely at their new homes, so here is a sneak preview of the one I made yesterday:

postcard :: postkort

Jeg har meldt meg til quiltede postkort bytte og skal lage til to av medlemmen i Hobbyboden's forum. 
De må få gå i posten før 19. juni, - og jeg er godt i gang!

Nå får jeg ikke lov til å vise fram kortet, da, så her kommer det en liten snik-kikk på det ene jeg sydde i går.

quiltede postcards :: postkort

2. juni 2006

Studo Friday: Space :: Rom

Space: "What consumes your creative space?  Tell us about those infringements."

My space. My creative space.
And things that consumes my space.

Can you say the things steal your creative energy?
Take the energy away from creating and make you loose your force to create?

My mess, my clutter do that to me.

Not when I'm right in the flow, creating, - my messiness is good then.

But if I go away without decluttering, throwing away the useless leftovers from creating, turning my back to a overflowing desk,
leaving the room without putting anything back in their right places?
That's asking for loss of energy the next time I return to the room.

I'm learning.
To make room for my creativity I need a better organized space.

And the things that consumes my space will do me good.

Studio Friday june #1: space :: rom

Rom: "Hva spiser opp plassen i ditt kreative rom?  Fortell oss om disse fornærmelsene/ krenkelsene."

Mitt rom. Mitt kreative rom.
Og saker som opptar plass i rommet.

Kan du si at sakene stjeler din kreative energi?
Forflytter energien vekk fra skapelsesprosessen og får deg til å miste lysten på å være kreativ?

Min uorden, mitt rot gjør det mot meg.

Ikke der og da i øyeblikket, kreativ og skapende, - da er mitt rot og uorden av det gode.

Men hvis jeg går uten å rydde, lar ubrukbare rester ligge igjen, snur ryggen til en overfylt arbeidsbenk, forlater rommet ute å sette en ting tilbake på plass?
Det er å be om at skapergleden forsvinner neste gang jeg kommer inn i rommet.

Jeg lærer.
Skal kreativiteten få plass i rommet så trenger jeg system og orden.

Og sakene som opptar plass i rommet gir meg glede,  - skaperglede.

studio friday: space

Take a look at other artists and what they say about space.
Ta en kikk på de andre kreative og hva de sier om rom.

1. juni 2006

Quilt: Winter - Rose :: "Vinter - Rose"

Finishing up:De siste stingene går i kanten.

All done.
Already mailed out and waiting for the respond.
I give you my "Winter - Rose".Her er "Vinter - Rose".
Helt ferdig.
Innpakket, frankert og postlagt.
Nå ventes det spent på respons fra mottaker.


My Rose is made of red fabric scraps sewn to a round piece of red velvet before attached to the main quilt.
There is no real text/ words, - I just cut out the "handwritten" pieces from a fabric I had.
At last I got good use of the square gold beads (birthday present two years ago from the little boy).

http://static.flickr.com/71/157739565_6cd1ce72f4_o.jpg

Rosa mi er sydd av røde trekanter, kuttet fra restelageret.
Så sydd fast på en utklippet sirkel i rød velor før festet til selve quilten.
Det er ikke ekte ord/ tekst, - jeg klippet bare ut "håndskrevne" biter fra et stoff jeg hadde.
Endelig fikk jeg tatt i bruk de gyldne firkantede perlene (bursdagsgave fra minstemann to år tilbake).


Not to be forgotten: Sign the finished work.Ikke glem å signer arbeidet.