2. september 2006

studio friday : Who!? :: Hvem!?

"Who inspire us?Who to talk to and thanks for the inspiration?" wonder Jo this week.
"Hvem inspirere oss? Hvem ville vi snakket med og takket for all inspirasjon?" lurer Jo på denne uka.

Sorry, - late :: Beklager, - litt forsinket.These five girls do their best to get my inspiration going:
Ragnhild Kjenne, Ingunn Kjøl Wiig, (me), Inger-Ann Olsen, Merete Nybro Berg and Bente Andersen Sundlo, - the STING artquilt group.

We meet twice a year for the weekend, have a workshop and challenge eachother, talk and laught and have a great time.
These are the girls I'll be travelling to Barcelona in September for the stipend money we got won in March.

They are the best to talk to and I wanna give my thanks to them all for the greatest moments of creativity in the last five/ six years!


Disse fem jentene er de beste en kan ha når inspirajsonen trenger litt ekstra pådytt:
Ragnhild Kjenne, Ingunn Kjøl Wiig, (ego), Inger-Ann Olsen, Merete Nybro Berg og Bente Andersen Sundlo, - STING artquilt.

Vi møtes to ganger i året for en helg med samarbeid, utfordringer, og sosialt samvær med mye latter og mye prat.
Intenst og seint  kan det bli, - og slitne blir vi.

Hvor hadde jeg vært uten dere, jenter?

Det er disse jentene jeg reiser til Barcelona sammen med i september for stipendiemidlene vi fikk på NQFs åsmøte i mars.

De er supre å utveksle tanker med  og jeg vil takke dem alle for å ha gitt meg de aller største kreative øyeblikkene i løpet av de siste fem/ seks årene!

Stin g at work :: Sting i arbeid

Studio friday

1 kommentar:

  1. Lykke til på turen til Barcelona. Jeg er sikker på at dere får masse inspirasjon på turen. Og gleder meg til å se bilder og få rapport derifra. NÅr reiser dere?

    SvarSlett