30. januar 2007

Foto i bloggen :: photos and blogging

Ninne spurte meg hvilket fotoredigeringsprogram jeg har skrevet om i bloggen.
Det fikk meg til å fundere på hvorfor jeg ønsket meg et slikt program.

Når jeg surfer rundt i bloggerland, så tenker jeg jo på, - hva er det jeg liker ved denne blogge? Hva er det som får meg til å klø i fingrene etter å klikk meg til denne siden når bloggrollen forteller meg at det er kommet nytt innlegg?

En god skrevet tekst, - og der hvor det ligger litt humor, litt konkret, litt skeivt syn på omverden, seriøst midt i alt. Gjenkjennelse, eller fakta jeg ikke visste jeg trengte å vite om.
Jo, jeg går for teksten.
I andre omgang. Tror jeg.
For ettersom jeg vandrer og ser mine spor, så er det der hvor det er en øyefanger av et bilde som får meg til å kikke på teksten. Nettvanene mine avslører at jeg er lite på besøk i blogger med mye skrift. I hvert fall på hobbyfronten. For noen favoritter i faktaverden har jeg jo.
Hvem er så jeg i bloggverden? Skaperen, kreativitetsutøveren står nok forrest. Og de kreative bloggene jeg leser og koser meg med, der er det bilder. Og bilder. Litt tekst. Eller mye. Og bilder igjen.

Konsekvens av tankerekke:
Ta mer bilder.
Lær av de øvede.
Ta bedre bilder.
Skrive fotoredigeringprogram på ønskelista.

Jeg trener fortsatt. Å ta flere bilder lærte meg å kjenne kameraet mitt. Ja, faktisk, den tykke boka kan brukes til noe mer enn å rette opp vippebordet. Utrolig, ikke sant?
Internett er fantastisk, - her er mye spennende å grave seg ned i av tips og utfordringer.
Øvelser fører til mester, er det ikke så? Jeg trener fortsatt nesten hver dag.
Og fotoprogrammet Paint Shop Pro X kom på bordet sist jeg fylte år.

Siden det har jeg lekt og trent med kamera og fotoporogam, skrevet og fortsatt med å besøke mange, mange gode blogger i internettland. De med tekst. Og de med bilder.
edit my photos :: redigere mine bilder
Ninne asked me the other day if I could tell what photo editing program I talk about in my journal/ my blog.
It made me think why I wished for the photo editing program in the first place.

When I take my tour in Blogerland, I think about, - what do I like at this blog? What makes me want to click at once when I spot on the
Blogroll a new entry?
A well- written entry, - a dash of humour, something specific, a look at the word trough pink colored glasses, a serious thought. A feeling of recognizing, or with facts I didn’t know I needed to find out about.
I go for the text. What I’m reading.
But not as a first, I think.
If I really look into my habits of visiting blogs, keep an eye on my tracks, then I see that the blogs I visit do have some catchy photos that make me want to stay and read the text. At least when it comes to visiting creative blogs. Have to admit that I do have some favourites among the serious blogwriters, too.

And who am I in this bloggerland? A creator, a wannabe artist, I think I am the foremost. And the creative, artistic blogs I find pleasure in visiting have pictures. Photos that tell a story. A short text. Or long. And photos again.

The consequences after thinking this trough:
Take more photos.
Learn from the experienced.
Take better photos.
Write photo editing program on the wish list.

I’m still practicing. To take more photos forced me into learning to know how my camera works. Did you know that the thick book that came in the box with the camera can be used for something else than just keeping the table straight? Unbelievable, isn’t it?
The Internet is wonderful, - there are so many great
advice and challenges to look into.
One have to practice to be better at what one does, so I try to practice a little every day.
And the photo editing program
Paint Shop Pro X came in the mail last birthday.

Since then I’ve been playing and practicing, writing and finding joy in visiting many, many good bloggers on the ‘net. The ones with text and the ones with photos.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar