5. januar 2007

nyttårsforsett : #1 : new year's resolution

Selvportrettutfordringen kommer til å følge meg inn i 2007 også.
Det begynner å demre for meg hvordan jeg ser ut anno nytt millenium.
Hvordan jeg ser på meg selv ettersom utfordringene kommer.
Hva liker jeg ved meg selv etter fylte 40 år?
Følg med, følge med, - kommer her de store eller bare de små avsløringene?


The Selportraint Challenge will be with me for 2007 too.
It's starting to grow on me what I look like in this new millenium.
How I look at myself as the montly challenge comes, what do I find valuable after turning 40.
Join me and see; will only the small secrets come out of the bag, or something big?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar