31. januar 2007

spc : jan #5 & feb #1: socks :: sokker

spc :: jan #5

Nyttårsforsetter, som dette, er jaggu ikke lett å innfri når en først mangler garn i huset og så blir en syk oppå der som gjør det umulig å forlate huset tidsnok for å bli ferdig til fristen.
(En = meg, selvfølgelig.)
Jeg var så fornøyd da jeg til slutt fant et passende garn til disse sokkene etter å ha testet to tre andre garntyper. Hubro fra Dale vant.
Jeg må reise inn til byen for å få tak i de tre nøstene jeg mangler, men trodde jeg hadde kontroll på tiden helt til denne feberen og bihulegreia slo til og nektet meg å forlate huset.
Så mye for å være ute i siste liten.
Så mye for å fullføre nyttårsløfter.
New Year's resolutions, like this one, is not so easy to meet when one doesn't have enough yarn in the house to meet the goal, and one is sick so one cannot leave the house in time to meet the due date.
(One = me, of course.)
I was so happy when I finally found a yarn that suited me well for the socks after testing two three other balls of yarn. Hubro from Dale won.
I have to get into town to get the three balls I'm missing, but thought I was timing it well until this fewer and sinus problems didn't let me leave the house.
So much for last minutes timing.
So much for keeping up with my New Year's resolutions.

februar utfordringen (sort/ hvitt) på spc
:: February challenge (black & white) for spc

1 kommentar: