12. august 2007

mønster :: spc #1 :: pattern

Sunday and last day of week 1 with spc - august : pattern.
:: Søndag og ukas siste dag i uke 1 med spc - august: mønster.

As I walk by, the patterns of the iron work at buildings, mostely the doors, calls out to me.
The lines, straight or curved, make me want to put my finges onto them and follow the lines, the labyrinth map, and get lost in a dreamy world: Where will my fingers take me?
The lines make me want to put pen to paper, draw my own line map from the inspiration.

Sometimes these iron work lines are my map for other patterns: for quilting and knitting.

spc : august #1 : pattern :: mønster

Når jeg går forbi, er det som jernarbeidene på bygninger, mest på dørene, roper på meg. Lineje, de rette og de buede, gir meg lyst til å sette fingeren midt på og følge linjene, labyritkartet, og forsvinne inn i en drømmeverden: hvor vil fingrene ta meg? Linjene gir meg lyst til å skrible på tegneblokka, tegne mitt eget kart utfra disse inspirasjoner.

Noen ganger byr disse linjene i jernarbeidene på masser av inspirasjon, - både for quiltingen og strikkingen.mønster :: spc :: pattern

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar