30. april 2008

antrekk :: 3 :: outfit

Strikker fortsatt på veste-boleroen.
Tenker, tegner og testsyr på skjørtet.

:: Still knitting on the bolero.
Thinking, drawing and doing som tests for the skirt.

{stoff :: fabric}

utgangspunktet er det mønstrede batikkstoffet :: startingpoint is the batik fabric

{stoff og bok :: fabric and book}

boka er 'sew what? skirts' :: the book is 'sew what? skirts'

{hvordan lage eget mønster :: how to make a pattern}

boka gir god oppskrift på hvordan mønstrene tegnes :: the book give good instructions on how to draw the patterns

{tenke-tegne på papir :: thinking on paper}

småtegning og tenking i strek, et regnestykke eller to, og tanker om stoffplassering :: drawing sketches, thinking with pen on paper, a little math and thoughts on fabric

{1/8 mønster :: 1/8 pattern}

jeg tegner 1/8 mønster i stedet for 1/4 som boka beskriver :: I'm drawing 1/8 part of the pattern and not 1/4 as the book tells me to

{test pågår i blått :: testing in blue}

ble plutselig litt nervøs og fikk for meg at jeg skulle testsy mønsteret i dette blåstripete stoffet (en rest) :: got a bit nervous and wanted to testsew the pattern in this stripy blue fabric

1 kommentar: