7. juni 2008

syltetøy koking :: cooking jam

365 :: 07.06 :: jam :: #3 :: syltetøy

Kanskje ikke helt etter årstiden, det å koke tyttebærsyltetøy de første dagene i juni?
Her kom en liten fryser i hus, og oppi der var det flere kilo med tyttebær.
Tyttebærsyltetøy + elg + hjort fra Mannens jakturer = må ha.
Nå er jeg ikke den som er flink til å tenke langsiktig. Skal tyttebærsyltetøy på bordt, kommer tanken i siste liten. Altfor seint til å røre eller koke syltetøyet.

Fram med kokebok og gryte. Mannen jaktet på sukker i butikken.
Nam, det ble godt!

jam :: #2 :: syltetøy jam :: #1 :: syltetøy

{insp :: amanda :: marmelade}

Not the season for cooking jam right now, you may think, as we are just a few days into June?

We inherited a freezer, and there were several boxes of berries in it. 
I'm not that good at planning ahead. If we are to serve this jam with dinner, I seem to remember right there at the table. Too late to cook anything.

Out with the cook book. The Man searched for sugar in the store.
Um, - great taste!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar