8. august 2008

flickr-foto :: 080808 :: flickr-photo

I dag er det åpningen på sommer-Ol 2008.
Og det er 24-timers foto på flickr.
De har en egen gruppe for foto fra denne dagen som åpner først midt dagen, for dem, den 8. august.

I smarbeid med MOO vil noen bilder bli brukt i kortserier fra denne dagen.

8-tallet står for hell og lykke for kineserne (kilde: nrk-sendingen) .
Jeg ønske også deg hell og lykke på denne dagen, - ta et bilde, da vel!

888_500px_banner
Flickr is celebrating another 24 hours, - read more about it on the flickr blog.

mer foto ::
* forrige 24-timers på flickr :: last time on flickr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar