24. oktober 2008

byføtter :: torsdag :: city feet

På den røde løper i byen en torsdags ettermiddag.

Damer som ikke kommer seg til postkontoret den ene dagen, må ta en ny tur. I samme slengen ble det nødvendighets-kjøp i byen: Juletiden nærmer seg.

Jeg kopierte dette bildet, – på “samme” røde løper en torsdag i desember 2006.
Godt at ikke alt forandrere seg.

feet :: føtter {torsdag}

* flere nordiske føtter på flickr :: more nordic feet on flickr

On the red carpet in the city on a Thursday afternoon.

Ladies who don’t main their parcels one day, have to do it the next day. While at it, some close-to-Christmas shopping were done.

This photo is almost a copy, – me on the same red carpet a Thursday in December 2006.
It’s good that not all things change.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar