10. februar 2009

gå ut + Sting Art Quilts :: outside

Tirsdagstema var “utomhus” 10. februar.

Fullmånen stod sterk over kirken. Ikke denne gangen, men forrige måned da jentene fra Sting var hos meg og vi hadde arbeidshelg, sosial samling og nye utfordringer på gang.

Jeg vurderer Hjertesalgheftet med presentasjon av Sting Art Quilts og arbeider fra de første 5 år +  noe fra Barcelonautstillingen i 2008. Vi hadde ikke vært der vi er i dag, kreativt og sømtekniskt,  uten det flotte stipendiet fra NQF i 2006.

full moon :. fullmåne

Last night it was a full moon. And this is also an answer to the call  “outside” from Tuesday's Theme.

I will have a heart-sale on the booklet that Sting Art Quilts, my creative sewing group, made in 2008, showing quilts from the first 5 years and also some work for the Barcelona exhebition in 2008.

3 kommentarer: