15. august 2009

se lyset :: see the light

Når man skal fotografere, så sier Candice Stringham vi skal jakte lyset. "Lyset" er alfa og omega, - uten lys, intet bilde. Har vi lys, ja, så er det opp til oss å kompensere og manipulere eget synsinntrykk så kamera og andre kan "se" det vi ønsker.

Uff, så vanskelig.

Hallo, er det lys der ute?
Kan noen peke meg i rett retning?

{ kveld :: morgen :: midt på dagen -> og uten blitz :: hurra! }

5.night 5.morning 5.noon

* candice stingham ::  Oh Shoot!

When photographing, Candice Stringham says we shall hunt the light. "Light" is the alpha and omega, - no light, no picture. If we do have light, then it is up to us to compensate and manipulate the image in our head to be what the camera capture and will "see" what we want.

Oh, Shoot! rather difficult, I think.

Hello, is there any light out there?
Can someone point me in the right direction?

{ night :: morning :: the middle of the day -> and without a flash:: Hooray! }

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar