31. januar 2006

SPT - Personal history - 5

Mye første av minner i dette bildet:

SPT januar uke 5

Første tur med barn i et varmere land.
Første året alene med to barn.
Et barn tok sine første svømmetak, et annet gikk sine første skritt.
Og selvfølgelig: Første gangen med papegøyer på hodet!

Many first memories in this photo:
First trip to a warm country.
First year alone with two kids.
One child swam for the first time, the other child walked alone for the first time.
And of course, - first time with parrots all over!

Self Portrait Tuesday

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar