22. mars 2006

gamle dagboknotater #1

3. mars skrev jeg i den andre dagboka:

Om to uker må dette arbiedet være ferdig og klart for å bli hengt opp på veggen.
In two weeks this project has to be done and ready to go on the wall.

work in progress

Veien framover er godt planlagt og fordi jeg arbeider på det hver dag, vet jeg at det blir klart i tide...
The path is set up and since I'm working on it every day, it will be done in time...Dette er et ganske så stort arbeid for meg, 1m x 1, 2 m.
Jeg har sydd store arbeider før, men det har vært mer tradisjonelt og med tanke på sofateppe og sengeteppe.

Jeg jobber også på noen arbeider med tanke på de to kursene jeg skal holde. På utstillingen vil et slikt lite arbeide eller to henge på veggen sammen med dette store arbeidet.
Nå er det bare å jobbe til den "indre stemmen" er fornøyd :-)

It's a rather large wall-piece for me, 1 m x 1,2 m.
I've made larger pieces before, but that's more of the traditional kind that can be used as a blanket or a bedcover.

I'm also working on a couple of projects for the two classes I'll be teaching, and there are also a small project or two that wll be hanging on the wall together with this one, that have to get the final approval by my "inner critics".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar