31. juli 2006

spt: july #3 ...as gardener :: juli #3...som hagearbeider

spt: july #3.1 ...as gardener :: juli #3.1...som hagearbeider

When I finally take the time and do hard needed work in the garden, what happens?
It fights back!

Hva skjer når jeg så endelig tar meg tid til å gi hagen litt stortrengende pleie?
Stor slosskamp!
Just to point you in the right direction where the garden hurt me in the battle:
A thorn in my finger.
Only thing to do, besides major operation, is to wait it out and let it be worse before the thorn pops out....

Bare for å få fokus rettet mot stedet der hvor hagen skadet meg i kampens hete:
En torne rett i fingeren.
Eneste å gjøre, om ikke det må storoperasjont til, er å lene seg tilbake og la det bli verre før tornen "sklir" ut... forhåpentligvis!
~ ~ ~

selfportrait challenge :: la deg utfordre av selfportrait challenge

my fav this week :: min favoritt denne uka

Dani ... as a dust in the universe :: som et støvkorn i universet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar