14. juli 2006

studio friday: view from above :: utsikt ovenfra

studio friday: view from above :: utsikt ovenfra

"what would my desk look like from above?" asks Michelle for 14th of July.
On vacation my workstation/ playstation looks like this:
a borrowed kitchen table, my laptop, coffee nearby, the boy's laptop (for company on vacation) and lots of quilted goods for great inspiration.

"Hvordan ser arbiedsbordet mitt ut fra luften?" var utfordrigen fra Michelle for 14. juli.
På ferie ser mitt arbeidsbord/ lekested slik ut: lånt kjøkkenbord, pc, guttens pc (så vi har litt kontakt) kaffe og masser av quiltede saker til stor inspirasjon.

~ ~ ~

take the challenge at studio friday :: la deg utfordre av studio friday 

my fav this week :: min favoritt denne uka
Naomi : what to do when sleepless :: når man lider av lakenskrekk

1 kommentar: