23. august 2006

Nordic Secret Friend :: Nordisk hemmelig venn

Today I opened the package I got in the mail from Hilde Nilsen, Trondheim, in the 4th Nordic Secret Friend Swap. 

I dag åpnet jeg pakken jeg hadde fått i posten fra Hilde Nilsen, Trondheim, 4. Nordisk hemmelig venn.

from Hilde :: fra Hilde

The card and the stripy paper made my heart jump:
What will i find inside?

Kortet og det stripete papiret gav hjertet mitt noen ekstra hopp:
Hva kan det være inni pakkene?

inside the packages :: inni pakkene

The tea made the room smell like lemon, - a nice cup of tea is right here by my side now as I write.
I wondered what to make from a green ribbon and a green cotton lace.
And the buttonlike metal decor.
A bag, maybe?
Two sweet small girls in the family (my Man's grandchildren) who's parents love to dress in pink, light blue and white, can surely use a fabric flag on some clothing or a bag...
Great! Thanks a lot, Hilde!

Teposen spredde sitronlukt i huset med en gang, - en god kopp te står rett ved siden av meg nå mens jeg skriver.
Jeg begynte å tenke på hva jeg kunne bruke det gønne båndet  og den grønne bomullsblonde til.
Ogden knappelignende dekoren.
En veske, kanskje?
To søte småjentene i familien (Mannens to barnebarn) som foreldren liker å kle i rosa, lyseblåt tog hvitt, kan sikkert trenge et plagg eller en veske med flaggmerke på...
Supert! Tusen takk, Hilde!

I went to the post office a day ago and there will be a lady getting her package in Sweden soon, I hope.

Jeg dro på postkontoret i går og snart håper jeg at det er en dame i Sverige som får noe spennende i posten fra meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar