9. august 2006

Pink ribbon :: rosa sløyfe #3Progress day 2:
A start on sewing, cutting and sewing the flower blocks together.

Framskritt dag 2:
Begynnelsen på å sy, kutte og sy blomsterblokkene sammen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar