12. august 2006

Pink ribbon :: rosa sløyfe : #5Progress day 4:
Almost done with the flower blocks.
46 done, - do I have to sew a few more?
And a start on the green shashing.
11 done, - 45 to go.

Framskritt dag 4:
Nesten ferdig med å sy blomsterblokkene.
46 ferdig, - må jeg sy et par til, tro?

Har også begynt på det grønne mellomverket.
11 ferdige, - 47 igjen å sy.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar