18. november 2006

Heard today :: hørt idag

På McDonalds, mens sønnen og kamerater gjør seg ferdige med maten ved at annet bord, tar jeg en kopp kaffe og finner fram strikketøyet.

Et godt stykke inn i egne tanker om sokker og strikking, hører jeg en sped stemme fra bordet bak meg:
"Se! Han strikker!"
Et annet barn tar del i obervasjonen
"Det er ikke uvanlig at gutter strikker. De kan det, de også!"
Tre barn sitter og venter på mor og mat.

Ok, jeg vet at håret mitt er kort. Får unnskylde dem med at de ikke så meg forfra.
Eller kanskje "jentene" ikke er så store og framtredene som jeg innbiller meg?

socks :: sokker

At McDonald's, waiting for my son and his friends at another table to finish their meal, I had a cup of coffee and took out my knitting.

Well into my own thoughts about sock knitting, a tiny voice comes from the table behind:
"Look! He's knitting!"
Another child joins in on the observation.
"It's not unusual for boys to knit. They can do that, they too!"
Three children are waiting for their mam and the meals.

Ok, I know my hair is short. Have to excuse them for not seeing me from the front.
Or maybe the "girls" are not as big and well showing as I think?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar