15. januar 2007

nyttårsforsett : #5 : new year's resolution

I joined the lab555 (after pondering over it for a coupleof hours) and am looking forward to take the challenges junquergrrl will be giving us.

Jeg har meld meg til lab555 (etter å ha ruget på tanken noen timer) og ser nå fram til utfordringene som junquergrrl vil sette opp.the challenges :: utfordringene

project #1: lab note book (journal) :: notatbok (dagbok) for forsøkene
project #2: 15 minutes in the studio :: 15 minutter på arbeidsrommet
+ reduce, reuse, recycle :: reduser og bruk på nytt
project #3: brainstorming :: tanketanker kjapt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar