9. januar 2007

postkort : jul :: holiday : postcards

Noen ganger er det sånn at små undre dukker opp i postkassen min.
Jeg kjenner meg så takknemlig at jeg i full offentlighet vil takke for dem her. I (studio-)boden skal de få plass verdig små juveler.

santas :: nisser

To nisser med hjerte på rett sted, fra Elisabeth Augusta.
Har du lyst til å kikke på flere av hennes arbeider, så surf over til flickr and hennes blogg.

santas and angel :. nisser og engel

To nisser og en engel kom fra Colette Coperland.
Hvis du har lyst til å se mer av hennes arbeider, surf over til flickr, websiden hennes and bloggen.

Sometimes small wonders shows up in my mailbox.I have to write in public and say how grateful I am for these. They will be small jewels in my playroom.

Two heartful santas from Elisabeth Augusta .
If you'd like to see more of her work, take a look at flickr and her blog.

Two santas and an angel from Colette Coperland.
If you'd like to see more of her work, take a look at flickr, her webpage and her blog.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar