6. oktober 2007

frokost :: breakfast

Dagens: grovbrød med majones og oppkutta restewienere fra dagen før der igjen.
food :: spc : oct #1 :: mat
En type yndlingsfrokostmat, - er det pølser tilbake, så får de ikke ligge lenge.
Sunt? Tja, jeg spiser i hvert fall frokost framfor å hoppe over den.
Her sees verre saker: Polkagriser fra fredagens alenekos sånn utpå kveld/ natt.
Og drømmen om Ikea når internett ikke strekker til.
Nytt hjem krever drømmer i en eller annen form.

Noen som har oppdaget en feil?
Kaffen var ikke klar...

ps. er pakka og klar for jobbeferien, søs henter klokka ni for å få gutten og meg til stasjonen.

~ Merete

Todays breakfast: dark bread, majo and hotdogs cut to pieces.
My favorite, sort of: Any hot dogs left over from dinner will not last long when I wake up.
Good for me? Well, I do eat my breakfast when cold hot dogs are in the fridge.
You might spot horrible food: the polkagriser, a sweedish candy, from last nights late ours.
And the dream of a Ikea when the 'net do not give the right answers.
A new home deserves dreams of a kind.

Anything missing, did you see it?
The coffee cup, of course... not ready yet.

ps. am ready, all set to travel by train to Bergen at nine, Sis is driving me and the Boy to the station.

food & me :: mat og meg
spc :: selvportretter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar