28. mai 2008

bekymringer - niks :: worries - not

I dag dukket denne opp i en blogg jeg leser, og nå skal jeg dele med dere:

Bekymringer

Bruk en halv time på bekymringer, på å være redd.
En viss mengde bekymringer hjelper deg til å planlegge framtiden. Men tanker som forstyrrer og distraherer, tar fra deg arbeidskapasiteten mer enn noe annet.
Sett av 30 minutter hver dag til å engste deg, være bekymret og redd. Ta skikkelig i og bli superengstelig for alt det som kan gå gæli.
Skriv alt ned.
Legg så bekymringene til side og gå tilbake til jobben din. 
Dukker disse tankene opp igjen, så si til deg selv at det skal jeg tenke på neste gang!
Rett før leggetid er ikke riktig tid til å sette seg ned med sine 30-redde-minutter.
Ha en avtale med deg sjøl rett etter de 30 minuttene sånn at de ikke fort blir til flere minutter."
                               freelanceswitch :: managing performance anxiety

to worry :: bekymringer

Jeg tenkte på, i det jeg skrev dette, at det samme kunne vi sikkert gjort med dårlig samvittighetsyndromet vi kvinner hadde (mest av) før.

Jeg vet ikke helt om dette var noe for meg, men bare tanken, det å sette seg ned og kun tillate seg å være engstelig, bekymret, redd akkurat nå for 30 minutter, det er noe å ta med seg.

Jeg skal ha det i bakhodet. Når bekymringene blir for sterke, vet jeg hva jeg skal gjøre. Kanskje det kan komme noe kontruktivt ut av det også?

sitting in a corner :: sitter i et hjørnet

I read this in a blog on my google reader today, and wanted to share with you.

"Spend half an hour worrying. A certain level of worry helps you plan for the future. But worried thoughts that intrude and distract you will drain your productivity like nothing else.
Set aside 30 minutes each day to worry. Get really worked up about everything you fear could go wrong.
Write it all down. Then put it away and go back to work.
If you find yourself worrying again, tell yourself to save it for next time.
Don’t do this right before you go to bed.
Plan to do something specific immediately afterwards, and don’t drag it out.
                             freelanceswitch :: managing performance anxiety

A thought came to mind as I wrote this, - we could for sure have done this so many times, as bad conscience, the women's guild, came over us.

I do not know for sure that this is something for me, but just the thought of sitting down and open up to all the anxiety, the worries, for just 30 minutes, is something to keep in mind.
I will. Next time I find myself worrying too much, I know what to do. It might even point me in the right direction for a constructive solution?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar