2. september 2008

ut og fly :: out flying high

I horisonten for tvillingene

Husker du i går, - da du passerte søppelkonteineren der den blå papraplyen lå?
Kastet som en gammel sokk, det var den paraplyen. Og husker du hva du tenkte... "Livet er som gamle sokker og ødelagte paraplyer." Husk det.
Vel, tvilling - gi deg sjøl en ørefik, for tiden er inne for å bli smartere. Livet er som en blå paraply, - men ikke en ødelagt en. Livet er som en blå paraply med små søte elefanter på. Og du er Mary Poppins, tvilling. Ta tak i den paraplyen og la små søte elefanter sveve gjennom dagen din på Poppins måte. Vis "gamlesokken" døra og fly, tvilling, - se opp for strømledninger og sjøfugler i lav høyde.

Jeg tar min grå paraply og lar rosa sløyfer fly høyt mens jeg tar min daglige gåtur.
Finner jeg et fint sted, kan jeg holde stumpen varm, takk til Kari.
Er det noen sjøfugler her?

pink umbrella :: rosa paraply
summer sky :: terne warm :: varmt
look :: se

Gemini on the horizon

Remember yesterday, - when you passed that dumpster with the blue umbrella in it? Discarded like an old sock, that umbrella was. And remember how you thought... 'Life is Like Old Socks and Broken Umbrellas'. Remember that.
Well Gemini, - slap yourself in your faces, because it's time to wise up. Life is like a Blue Umbrella, - but not a broken one. Life is like a Blue Umbrella with Cute Little Elephants on it. And you are Mary Poppins, Gemini. Grab that Umbrella and Float cute elephants through your day in the Poppins way. Banish that 'Old Sock' Spin and fly, Gemini, -being sure to avoid power lines and low flying sea-birds.

I will take my gray umbrella and let the pink ribbons fly high while out on my daily walk.
If I find a nice spot, I can sit down and keep my butt warm, thanks to Kari!
Any seagulls out there?

2 kommentarer:

  1. I din lille kokong, mellom paraply og ull, har du det tørt og varmt.
    Fine forhold for godt tanker og fine bilder.

    SvarSlett