27. november 2013

julegåten 2013: del 1

Her kommer første sy-del av årets julegåte.

Jeg har her bare tegnet inn og skrevet rød der valgt var rødt eller lilla eller hvitt.
Du må selv gjøre om “rødt” til den fargen du har valgt deg.

1a.

- Finn fram 15 grønne kvadrater 3” x 3” og 15 kvadrater 3” x 3” i bakgrunnsstoffet.
- Legg et grønt kvadrat sammen med et bakgrunnskvadrat og merk av diagonalen.
- Sy på hver side av diagonalen.
- Kutt på diagonalen.
- Når du er ferdig, skal du ha tilsammen 30 kvadrater 2 1/2” x 2 1/2” med grønne trekanter.

1-1a

1b.

- Finn fram 4 røde kvadrater 3” x 3” og 4 kvadrater 3” x 3” i bakgrunnsstoffet.
- Legg et rødt kvadrat sammen med et bakgrunnskvadrat og merk av diagonalen.
- Sy på hver side av diagonalen.
- Kutt på diagonalen.
- Når du er ferdig, skal du ha tilsammen 8 kvadrater 2 1/2” x 2 1/2” med røde trekanter.

1-1b

2a.

- Finn fram 24 kvadrater med grønt fra 1a.
- Sy to og to kvadrater sammen som vist på bildet.
- Når du er ferdig skal du ha 12 par til sammen.
- Merk disse 2a.

2a

3a.

- Finn fram 4 kvadrater med grønt fra 1a og 4 stk 2 1/2” x 4 1/2” fra bakgrunnen.
- Sy de sammen som vist på bildet.
- Når du er ferdig, skal du ha 2 skt av hver.
- Merk disse 3a.

3a

3b.

- Finn fram 2 kvadrater med grønt fra 1a og 2 stk 2 1/2” x 4 1/2” fra bakgrunnen.
- Sy de sammen som vist på bildet.
- Når du er ferdig, skal du ha 1 skt av hver.
- Merk disse 3b.

3b

4a.

- Bruk 4 kvadrater med rødt fra 1b og 4 stk 2 1/2” x 2 1/2” fra bakgrunnen.
- Sy sammen som vist på bildet.
- Når du er ferdig, skal du ha 4 stk.

4a

4b.

- Bruk 4 kvadrater med rødt fra 1b og 4 stk 2 1/2” x 2 1/2” fra bakgrunnen.
- Sy sammen som vist på bildet.
- Når du er ferdig, skal du ha 4 stk.

4b

4c.

- Bruk 2 stk fra 4a og 2 stk fra 4b sammen med 4 stk 2 1/2” x 4 1/2” fra bakgrunnen.
- Sy sammen som vist på bildet.
- Når du er ferdig, skal du ha 2 stk av hver.
- Merk disse 4c.

4c

4d.

- Bruk 2 stk fra 4a og 2 stk fra 4b sammen med 4 stk 2 1/2” x 4 1/2” fra bakgrunnen.
- Sy sammen som vist på bildet.
- Når du er ferdig, skal du ha 2 stk av hver.
- Merk disse 4d.

4d

Nå er del 1 av julegåten ferdig.
Lørdag kommer del 2 av årets julegåte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar