29. mars 2006

SPT - "time" - mars uke 4

Dette er ikke et ekte bidrag til SPT. I steden har jeg (med tillatelse) plukket ut noen bilder fra folderen til datteren siden hun er fasinert av både selvportretter og fotografering.

This is not a "real" SPT entry, - I choose to pick these from my daughters folder (with permission) because she is also into self portraits.

(selvportrett 1)

big eyes

Hun har en evne til å observere det skjønne i det daglige, og her er det sko som fanger oppmerksomheten.

She has a way of observing the beauty in the ordinary, and here she caught her shoes.

skoo - shoes bw

skoooo - shoes comes in many colors

icon-2,

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar