3. februar 2007

studio friday : portfolio :: presentasjonsmappe

Ukas oppgave for fredag 2. februar kommer fra Jo: PORTFOLIO!
"Jeg har aldri satt sammen en. Jeg kunne tenke meg å se og høre hva andre har av portfolio og hva som gjør det til en portfolio." ~ Jo

Jeg har heller ikke gjort det, så jeg sjekket hva wikipedia sier om portfolio:
Porte (fr.): Å bære
Folio: Papir
Portefolio: Å bære papir

” I mange kreative fag og i modellbransjen har det i mange år været helt normalt å ha en mappe med bilder av sine prosjekter og jobber man tidligere har vært involvert i, til bruke når man skal søke på nye jobber.”


Jeg er så spent på hva andre har gjort denne uka for å møte utfordringen.

Gabi vier oss til hennes scrapbooking galleri. Hun tar noen ganger imot bestillinger.
Kendra selger sine fotografier og forteller at når en setter sammen en portfolio, så skal den vise det beste av det beste, vise din stil, og begynne og slutte med det som "fanger" best, - noe den som blar i portfolioen, vil huske.
Nancy sier at hennes webside er nok hennes portfolio i dag, men at hun i disse tider har satt sammen en portfolio med sine arbeider og sendt de til en skole.
Janet skriver om hva en portfolio skal inkludere og viser oss sin ta-med-rundt portfolio. Supre tips!
Tine skriver: "Den vanskeligste delen med å lage en portfolio, er å plukke ut hva som skal med i den." Og så sier hun at hennes webside er hennes portfolio i dag.
Naomi er glad for at hennes dager med å viser fram en portfolio er forbi.
Too much stuff sier at hun er en livskunstner og at hennes portfolio er scrapbooking-albumene i hylla med dokumentasjon fra eget liv.
Milla viser fram sin "ukomfortable, ta-med-rundt"portfolio og har samlet noen bra linker for gode portfolioer.
Maria forteller at bloggen er hennes portfolio hvor man kan finne fine ting å se på og bli inspirert.
Isay har en historie om at hun fikk jobben på grunn av utsiden på hennes portfolio.
Hanne henviser folk til bloggen for å se hva hun jobber med. Hvis det er interesse for en jobb som går ut på å organisere hennes bilder i en portfolio, så er stillingen fortsatt ledig.

Supre tips, jenter, - takk!
Nå får jeg kanskje satt sammen en portfolio sjøl.
The topic for Friday February 2nd came from Jo: PORTFOLIO!
"I've never put one together. I would be very interested to see and hear what everyone else has as a portfolio and what makes up one"
~ Jo

I haven't either, so I looked up portfolio at
wikipedia and found:
"An artist, architect, or fashion model seeking work will be expected to present a
portfolio of their prior work, along with recommendations of clients. The work will often consist of photographs, magazine clippings ("tearsheets"), blueprints or mock-ups, or other physical evidence of the trade. "

I'm so looking forward to see what the others have done this week for the challenge.

Gabi shows us her scrapbooking gallery. She takes orders at times.
Kendra sells her photos and tells in her entry that putting together a portfolio should show the best of the best, show your style and begin and end with "attention getters", - something that the viewer would remember.
Nancy says that her website is really her portfolio today, but she has recently put together a portfolio of her work to send to school.
Janet writes about what a portfolio should include and shows us her carry-around portfolio. Great tips!
Tine writes: "The most difficult part about a portfolio is to decide which pieces to put in it." And says her website is her portfolio today.
Naomi is happy her days where she had to show her portfolio are over.
Too much stuff says that she is a life artist and that her portfolio are all the albums on the shelves that she has made as a scrapbooker, documenting her own life.
Milla shows how her "uncomfortalbe, carry-around" portfolio looks like, and has put up some great links for good portfolios.
Maria tells us that her blog is her portfolio where to find nice things to look at and get inspired.
Isay has a story about how she got hired because of the look of the outside of her portfolio.
Hanne points people to her blog for documentation of her work. If anyone is insterested in the job of organizing her photos into a real-life portfolio, the position is still open.

Great entries and useful ideas, you guys, - thanks!
Maybe I will be able to put together a portfolio myself after this.

4 kommentarer:

 1. Great to see all the links together in one place- thanks for doing this!

  SvarSlett
 2. Anonym7:29 p.m.

  Spændende at læse din sammenfatning over forskellige menneskers tanker og overvejelser om deres portfolio. Kun er det ærgerligt jeg ikke nåede med på din liste...

  SvarSlett
 3. Hmm, mer å tenke på... ;-)

  SvarSlett
 4. Its nice to see a description of what everyone has to offer to the topic!
  Lovely idea!
  :) Abbie

  SvarSlett