31. juli 2006

Pink ribbon thoughts:: rosa sløyfetanker : quilt

The month of October is the official month dedicated to breast cancer research, - the month of Pink Ribbon.
I decided last year that I wanted to make a lap size quilt and use the quilt to collect money for the cause with the help of a raffle or an auction.

When I told other girls at Hobbyboden's forum about my idea, many other crafty girls would like to join in, help out and donate their time and their work.
The auction on the Internet, similar to here and at livejournal and e-bay, will take place at Qxl, a Norwegian auction site that supported the Pink Ribbon with an auction last year.

So, what to sew? Which pattern?
At first I really wanted to make a quilt pattern on my own.

Hanne, a friend of mine sewed this quilt and pointed me in the direction of this site.
Hm.
A kind of strip pieced quilt might do...?
There are many good patterns available on the net...

Over the years I've made Mystery Quilt patterns. They are free on the internet thanks to Barbara/ Quilt Design.
This last year when someone asked if they could use the pattern for a treat at their quilting guild's meeting, I kindly asked for a small donation in 6" fabric squares to use in this quilt, - in the colors of pink - green and violet.
And the quilting guilt's users generous donated squares after squares.

I've collected a few patterns for inspiration. Going trough my favorites, I rediscovered this quilt:
"Posies in the Park" from Quiltmaker.

A quilt inspired by "Posies in the Park" will be great to make from these squares and my own stash, - don't you think?

Pink ribbon :: rosa sløyfe : quiltblock?

Oktober er den offesielle måneden der fokus settes på bekjempelse av og forsking på bryst kreft, - Rosa sløyfe aksjonen.
Jeg bestemte meg i fjor for at jeg ville sy et et sofateppe, lodde lller auksjonere bort teppe, og så donere de midlene som kommer inn, til Rosa sløyfe-aksjonen.

Da jeg innviet jenter på Hobbybodens forum i
disse tankene, tok flere tak i ideen. Nå er det mange aktive flinke jenter som vil hjepe til og donerer tid og arbeid.
Auksjonen vil bli på Internet, ganske like
Pink Auction som har vært arrangert på livejournal de siste to årene, men på den norske siden Qxl som la ut en Rosa sløyfe-auksjon i fjor.

Så hva skal jeg sy? Hvilket mønster?
Egentlig ønsket jeg å sy et teppe helt etter eget hode.

Hanne, en av mine quiltevenner, har sydd dette teppet og viste til denne siden.
Hm.
En form for remsesydd teppe, kanskje...?
Det finnes mange flotte mønstre på Internett...

De siste årene har jeg laget "teppegåter". De er
gratis og ligger på siden til Barbara/ Quilt Design.
Når noen har spurt om de kan bruke et av disse møntrene i sine quiltelag, har jeg pent spurt om de kunne tenke seg å donere 6" stoffkvadrater til dette teppet, - i fargene rosa, lilla og grønt.
Og quiltere er generøse, - stoffkvadratene kom både fra fjern og nær, quiltelag og venner.

Jeg har samlet en del inpirerende mønstre opp gijennom årene. En titt i favoritt mappa gav gjensyn med dette mønsteret:
"
Posies in the Park" fra Quiltmaker.

Et teppe inspirert av "Posies in the Park" må da være supert å sy av disse kvadratene og det jeg måtte ha i samlingen min, - tror du ikke?

WR '06: summary and new pledge :: sammendrag og ny avtale

So, after much thought this last week, I've decided to resign for another two months and try to refashion my wardrobe without buying new cloths.

I took the pledge in May. 

June and July have passed by without me buying anything new, - great!
The summary for these two months:
An apron from fabric in my stash
Flowers to spice up my clothing
A jeans jacket refashioned
Summer jewelry and started on a croched bikini top with yarn from my stash
Painted on the boy's T-shirt 
(and a guest: my friend's refashioned shirt/ summer top)

I really, really could do with some new, just plain T-shirts since I threw away some old ones when traveling in the USA to get more room for gifts in my suitcase (and a coffee machine...)
I guess I have to ask family and friends for a donation of used T-shirts to alter?

WR06 - 2 mnd avtalen

Så, etter mye tenking siste uka, har jeg igjen bestemt meg for at skal det skje noe "nytt" i klesskapet mitt de neste 2 månedene, så skjer det etter omsøm og/ eller fordi jeg har funnet klær på loppemarked/ fretex eller har fått dem (helst brukt) av familie og venner.  

Jeg sverget eden i mai. 

Juni og july har gått uten at jeg har kjøpt meg nye klær, - toppers!
La meg se, - hva har jeg fått gjort i løpet av disse to siste månedene?
Et  forkle sydd av stoff fra lageret
Blomster for å pynte opp i garderoben
En omsydd jeans jakke
Sommer smykker og starten på en bikini topp heklet av garn fra lageret
Endelig malt en av guttas T-skjorter 
(og en gjest: en omsydd T-skjorte/ sommer topp)

Jeg kun virkelig trenge noe nye, helt enkle T-skjorter siden jeg kastet gamle da hjemreisen fra Usa kom, - jeg trengte mer plass i kofferten til gaver (og en kaffemaskin...)
Antar at jeg får spørre familie og venner om en donasjon i form av brukte T-skjorter klare for farging/ omsøm?

studio friday: studio sidekicks :: studio venner

Me as a pet-owner? Me?

All I can think of, is how the flies and the spiders seems to visit me occasionally in my studio.
The size is variable.
And of course they visit only more often in the summer.
Fortunately, - they are welcome!

studio friday: studio sidekicks :: studio venner

Meg og husdyr? Kjæledyr?

Det eneste jeg kan tenke på, er hvordan fluer og edderkopper kommer på besøk nå og da i Lillehuset.
Størrelsen varierer.
Og de stikker innom bare oftere på sommeren.
Heldigvis, - de er velkomne!

---

Studio friday sidekicks : Go and meet sidekicks of the studios :: Møt andre venner på arbeidsrommene

spt: july #3 ...as gardener :: juli #3...som hagearbeider

spt: july #3.1 ...as gardener :: juli #3.1...som hagearbeider

When I finally take the time and do hard needed work in the garden, what happens?
It fights back!

Hva skjer når jeg så endelig tar meg tid til å gi hagen litt stortrengende pleie?
Stor slosskamp!
Just to point you in the right direction where the garden hurt me in the battle:
A thorn in my finger.
Only thing to do, besides major operation, is to wait it out and let it be worse before the thorn pops out....

Bare for å få fokus rettet mot stedet der hvor hagen skadet meg i kampens hete:
En torne rett i fingeren.
Eneste å gjøre, om ikke det må storoperasjont til, er å lene seg tilbake og la det bli verre før tornen "sklir" ut... forhåpentligvis!
~ ~ ~

selfportrait challenge :: la deg utfordre av selfportrait challenge

my fav this week :: min favoritt denne uka

Dani ... as a dust in the universe :: som et støvkorn i universet

14. juli 2006

studio friday: view from above :: utsikt ovenfra

studio friday: view from above :: utsikt ovenfra

"what would my desk look like from above?" asks Michelle for 14th of July.
On vacation my workstation/ playstation looks like this:
a borrowed kitchen table, my laptop, coffee nearby, the boy's laptop (for company on vacation) and lots of quilted goods for great inspiration.

"Hvordan ser arbiedsbordet mitt ut fra luften?" var utfordrigen fra Michelle for 14. juli.
På ferie ser mitt arbeidsbord/ lekested slik ut: lånt kjøkkenbord, pc, guttens pc (så vi har litt kontakt) kaffe og masser av quiltede saker til stor inspirasjon.

~ ~ ~

take the challenge at studio friday :: la deg utfordre av studio friday 

my fav this week :: min favoritt denne uka
Naomi : what to do when sleepless :: når man lider av lakenskrekk

WR '06: refashioned and dyed shirt :: omsydd og farget shirt

WR '06: refashioned and dyed shirt :: omsydd og farget shirt

This is not mine, - my friend Elisabeth Augusta made this. I'm on vacation and I "borrowed" this great dyed and refashioned shirt from her for my post this week.

Denne er ikke min, - på grunn av ferie har jeg "lånt" denne stilige sommertoppen som Elisabeth Augusta både har farget sjøl og sydd om før blonden ble satt inn i halsen.

11. juli 2006

spt: july #2 ...as rainy day lady :: juli #2...som damen i regnet

spt: july #2 ...as rainy day lady :: juli #2...som damen i regnet


Me and my camera on my morning walk, - and it was pouring down!
I got kind of worried about my camera being out to play in all that water.
Really a change in the weather from last week.

spt

Tok med kameraet på morgenturen og det bare pøste ned!
Jeg ble litt bekymret for å ha tatt med kameraet ut på tur i slikt vått vær.
Stor forskjell fra
sist uke, gitt. 

 ~  ~  ~  ~
my pic this week :: mitt valg denne uka:

(have to take a look first :: må da få se først, eller?)

8. juli 2006

Nordic Secret Friend :: Nordisk hemmelig venn

Today I opened the package I got in the mail from Grete Salvesen in the 4th Nordic Secret Friend Swap.

I dag åpnet jeg pakken jeg hadde fått i posten fra Grete Salvesen i forbindelse med 4. Nordisk hemmelig venn.

Nordic Secret Friend :: Nordisk hemmelig venn - spennende fra Grete!

The colors on the balls of yarn are so fresh and will be knit into something soft and light, - alpaca from Drops are gorgeous to fondle: I've never knit anything from it, but wanted it for an long time.
The fuzzy yarn is a favorite to knit from, wooden flowers are welcome, and so is the heartshaped candle.
And the candy, salty frogs, came just to the right time, - no candy to spot around the house today.
Last, - thank you so much for all this and the nice words about my journal on the sweet card, Grete!!!

Nordic Secret Friend :: Nordisk hemmelig venn, - takk, Grete!

Fargene på alpakka garnet fra Drops er bare så skjønne og blir nok strikket til noe lett og mykt.
Jeg har ikke strikket med det garnet før, men har kikket på det lenge.
Pusegarnet passer også med favorittgarnene mine, treblomsten er velkommen, og det samme er lyset i hjerteform.
Og pulverpaddene passer godt i dag, - her er ikke gotteri å spore i hele huset.
Sist, - tusen takk for de nydelig ordene og journalen min som stod bakpå det søte kortet, Grete!!!

Nordic Secret Friend :: Nordisk hemmelig venn, - #1 fra meg

I mailed out the gifts from me today.
Someone on the west coast should be looking out for the mailman in a few days.

Jeg sendte avgårde pakkene fra meg i dag.
Det er en på nordmøre som snart kan kikke etter postmannen.

studio friday: playtime "7 layers salad" :: lekestund "7 slags lag"

This week's topic for Friday July 7th suggested by linda: SF PLAYTIME "7 layer salad".
Denne ukas tema for fredag 7.juli: SF lek "7 slags lag" .

The creative process: layer upon layer
 • inspiration
 • research
 • collecting materials
 • setting out: start using the materials and create
 • the process: the work, - getting things done
 • finishing up: calling it done, - and stop in time
 • show off

Here's what I have to "show off" after a Friday in the studio:
"see the world trough pink glasses"

postcard : trough pink glasses :: gjennom rosa briller

Dette er hva jeg har å vise til etter en fredag i LilleHuset (på arbeidsrommet):
"se verden gjennom rosa briller"

Lag på lag i den kreative prosessen:

 • inspirasjon
 • grunnarbeid
 • innsamling av fysiskt materiale
 • oppstart: begynne å bruke materialene og skape noe fysiskt
 • prosessen: selve arbeidet, - få det gjort
 • slutte: si at arbeidet er gjort, -stoppe i tide
 • vise fram abeidet

my fav of this week :: mine favoritter denne uka:

Outside the lines : lovely cards :: flotte kort
memory is art : to make a pen fly :: å gi pennen vinger


4. juli 2006

spt: july ...as a foot #1 :: juli ...as a foot #1

spt: july ...as a foot #1 :: juli ...as a foot #1

Self portrait as... my left foot at the beach during summer vacation.
I love being at the beach all year round.

But returning for this years summer vacation brought back all these childhood memories of lovely, sunny and warm days filled with joy and happiness, spending time with family and summer vacation friends.
Lots of bathing, fishing sand crabs and eating shrimps at late night.
As a teen and not in the water, sun bathing on a towel (and looking at the boys) were usual activity.

Capturing my foot there on the mat through the lens brought me right back to those days. 

spt

Selvportrett som... min venstre fot på stranda i løpet av sommerferien.
Jeg elsker å være på stranda hele året rundt.

Årets sommerferie satte meg tilbake til disse nydelige, solrike og varme dagene i barneårene, fylt med glede sammen med familie og sommerferievenner.
Masse bading, med snøre på jakt etter små strandkrabber og reker på middagsbordet sent på kvelden.
I tenårene og ikke i vannet, var hovedaktiviteten å ligge på et badehåndkle og slikke sol (og speidende etter gutta).

Da foten min kom i søkelyset der på badematten, var det som å spole filmen tilbake til de dagene på stranda.spt/ self portrait challenge called for "self portrait as..." this month, - July.
spt/ self portrait challenge utfordret oss til å ta "selvportrett som en/ et..." denne måneden, - juli.