30. september 2008

tirsdag :: tuesday

I dag skal jeg pakke ned i litt av samlingen min og ta det med meg til Tønsberg Quiltelag.

Hilde skal vise oss litt fra bruken med EQ-programmet, og jeg skal fortelle litt om Sting-gruppa.

Gleder meg!

365:: 07-04 :: inside the book :: inni boka

varme :: warming

rundt halsen ~ elisabeth augusta
rundt halsen ~ elisabeth augusta (via blog this/ flickr)

Elisabeth Augusta har strikket en stor versjon, tatt den opp igjen og strikket denne utgaven med spisser og gamle, minnerike knapper.

Fin, ikke sant?

Jeg blir varm i hjertet, jeg, - og jeg må skylde på denne som jeg har fått fra samme kreative damen.  Her ligger mye omtanke for sine medkvinner!
Irenesol har vist oss hvordan vi kan lage våre egen strikkede versjoner av den rosa sløyfen.
pink ribbon :: rosa sløyfe

28. september 2008

søndagssøm :: stitches on a sunday

Jeg broderer på noe sømmelig som skal til utlandet. Jeg ble jo nr. 200 når jeg meldte meg på "sticher's angel" byttet til Helen.

some stitches :: noen sting på eget trykk

Har du sett prosjektet May Britt laget til dette byttet?
Jeg vurderer og tenket på om jeg kan montere et av disse broderte trykkene i den pompaduren/ veska.
Eller kanskje det må bli et eple eller en håndarbeids-edderkopp fra "Sting for sting 2008" - serien?

Hanne har også sydd på broderier i det siste, og nå er de ute for oss, - liker du dem, kan du bestille dem på nettet!

Mor Mette broderer også. Nå er det bunadssøm for alle hva det er verdt, - veslemor er stor nok for sin første jul i Hardangerbunad. Søsteren hennes bruker bringekluten over. Den har gått i av fra min søster til min datter og så tilbake til min søsters eldste datter.

To småjenter i Hardangerbunad vekker minner: Jeg og mine to nærmeste søstre vokste opp i hver vår Hardangerbunad. Da jeg var ti, brant huset vårt og bundadene gikk tapt. I dag har jeg voksenbunaden, men det er sårt å tenke på at barnebunaden min, et arvestykke av de store, er borte for alltid.

ps. Om du kommer fra Elisabeth Augustas blog, så vit at nettbøssa bør virke nå for oss alle.

Ha en fin søndag!

national costume :: mors bunads-søm

* rosa nettbøss :: elisabeth augustas sløyfer
* stitcher's angel swap :: helen
* may britts veske :: bag pattern from may britt
* sting for sting & hane + edderkopp :: rooster & spider stitchery at stitch2008
* hannes mønser :: pattern from hanne

I'm taking some stitches on these prints. I hope to make something useful for my swap partner in the "stitcher's angel" swap hosted by Helen.

Have you seen the bag that May Britt designed for the swap? Many lovely bags have been made out of it, - see for yourself over at her blog.

I was thinking of using on of these stitches for that bag. Or maybe I'll stitch a rooster or a spider from the "stitch2008" blog?

Hanne had made some new patterns and they have also been published on the 'net these days.

My mother does embroidery as well, - it's her's you can see at the bottom picture. She is onto her fourth national costume, a girl's costume, from Hardanger.
My sisters and I all grew up using national costumes for the big holidays. My daughter and now my sister's two daughters are also onto wearing national costumes. I loved it so much that I wanted the grow-up version of the Hardanger national costume.

Have a nice Sunday!

27. september 2008

å kjøpe rosa :: to buy pink

Nå som oktober nærmer seg og fokus settes på brystkreft + rosa-sløyfe aksjonene, så popper det opp mange saker i butikkene.
::  kjøp-kjøp-kjøp  ::

Det er gått sport i å merke varer med en rosa sløyfe, og vi handler. Uten å tenke, - det går jo til en god sak!

Ta et skritt tilbake.
Les skikkelig på annonsen, lappen, merkinga: Hva står det egentlig?

I fjor kunne vi få tak i joggedresser på H&M (rosa, grå + sorte) der 25% av salget støttet brystkreftsaken: 200 kr pr del.

En kunstner la ut smykker til 1000 kr, - og der gikk 10% til rosa sløyfe aksjonen.

Hvor mye havner i produsentens lomme og hvor mye går videre til forskning, støtte for rosa sløyfe aksjoner og drift av diverse kreftkontor?

Tenk, les og lær.

En del firmaer har også satt et tak på hvor mye de må tjene først før de begynner å bidra med sin støtte. Så om de ikke får sine tusner og millioner, går det de har fått inn, rett i egen lomme.
Eller de bestemmer seg for en sum (som de vet de får inn garantert + produksjonskonstander) og så går megaoverskuddet til dem selv i stedet. 
Om vi kjøper varen kun for å støtte, selvsagt.

Kanskje det er bedre å donere de 1000 kr smykket kostet direkte til kreftforeningen? Kanskje jeg ikke trenger den joggedressen og kan gi halvparten av 200-lappen som støtte? Det blir jo allikevel mer enn om H&M får bidrag til sin støtte.

Jeg har i hvert fall tenkt å være kritisk før jeg handler rosa i år, - og vurdere som jeg alltid gjør: Trenger jeg virkelig dette her? Og trenger noen andre mine penger mer?

Du kan lese mer her:
* støtte eller ei :: brystkreft-donasjoner via butikk-kjøp (engelsk)
* store inntjeninger på "rosa"-produkter (engelsk)

Now that October is approaching and the focus is put on breast cancer + pink-ribbon actions, many items pop up in the stores.
:: buy-buy-buy ::

It has been a trend to mark items with a pink ribbon sign and we act,  without thinking, and buy those items. It's for a good cause, we think.

Take a step back.
Read the ad, the note properly: What does it really say?

Last year we were able to get jogging suits at H & M (in pink, gray & black) where 25% of the prize supported the breast cancer issue: we had to pay 200 Nkr per item.
An artist made a piece of jewelry to 1000 Nkr each, - and 10% went to the pink ribbon action.

How much goes to the manufacturer's pocket and how much goes on to research, support for the pink ribbon actions and operations of various cancer offices?
Think, read and learn.

A number of firms have also drawn a line: How much do they have to earn before they begin to contribute with their support? So if they do not get their thousands and and millions first, the money we pay, get into their pockets. To support them, their firm.
Or they decide on a total they want to get (a sum they know they will earn easily), mark the item with a pink ribbon and then get mega profits for themselves instead because they earn so much more than what they said they will donate.
If we buy the item thinking we support the cause, of course.

Perhaps it is better to donate the 1000 Nkr the jewelry were, directly to the Cancer Society? Maybe I do not need the jogging suit and can donate half of the 200-Nkr-bill to the cause? It is the still more than what H & M will contribute with their support.

I will be critical before I buy pink this year - and think as I always do before I buy something: Do I really need this? And does someone else need my money more?

rosa prikker & blogg :: pink dots & blog

pink dots :: rosa prikker

Er den ikke sø-ø-øt?
Og uten noe form for reklame.
Er det bare på lek, for å gjøre det morsomt? spør jeg meg da.
Bilen stod utenfor verkstedet her, og så rimlig ny ut. Ikke noe "tøysebil" akkurat.

Det er mer som blir rosa i nær framtid: denne bloggen kler seg i rosa akkurat som i fjor og i forfjor i oktober. Her er den nye banneren.

header :: pink october :: rosa

Skal du kle bloggen din i rosa?
Jeg gjør det, - med puppeholder og alt!

På siden "pink for october" står:

Websider vill bli rosa i oktober for å sette fokus på brystkreften, få folk til å snakke om brystkreften og samle inn penger til forskning.  
   Men for å gjøre det klart, å samle inn penger er ikke det viktigste (min markering) med denne aksjonen. Håpet er at du kler din webside i rosa (på den måten som passer deg og din side), at du lærer mer om ulike sider ved brystkreften, og at du bruker den kunnskapen samt fortelle flere om det du har lært.

Vi (oktoberRosa) hadde en knapp i fjor for rosabloggere, og om du vil, så kan du gjerne "knabbe" den og legge den til din oktober-rosa-blogg!

 

* rosa i oktober :: pink for october
* fortell andre om rosablogger-aksjonen :: tell people about it

Web sites will Go Pink during the month of October to bring attention to Breast Cancer Awareness Month, get people talking about breast cancer, and raise money for research.
   But to be clear, raising money is not (me ed. this) the primary purpose of this web event. The hope is that you turn your site pink (in whatever way works for your site), educate yourself about the multiple issues related to Breast Cancer, then take that knowledge and tell someone else what you’ve learned.

I've turned my blog to pink with a new header, some buttons in the sidebar and dark pink headlines. Go for it, you too!

7 dager {forts.} :: 7 days {cont.}

Flickr: 7 Days  :: 20. - 27. september 2008
(lang post, - du er herved advart :: long post, - just to tell you)

7days:3 :: walking :: ute og går

{ 7days #3 + out walking :: ute og går }
I take a walk almost every day, and try to take a photo on my walk to remind me of that day.

When I saw the bicycle shot from doow yesterday, I loved the movement and wanted so badly to get some movement into my walking shot today. I even got the color of fall leaves into the frame, - I liked that.

:: Jeg tar en tur nesten hver dag og prøver samtidig å ta et bilde som minne om akkurat den gåturen.

Da jeg så sykkelbildet i går fra doow fikk jeg skikkelig lyst til å dokumentert farten/ gåbevegelsen der ute på tur i dag. Se, jeg fikk til og med meg høstblader med orange farger, - så fint.

{ 7days #4 + shadow :: skygge }7days:4 :: shadow :: skyggen

Me & my photographer shadow, - the son of the house pointed out how nice the shadow was on the wall above the fireplace, and I had to play with it.

It turned out to be a great day.

:: Meg og min fotograferende skygge, - gutten i huset viste meg skyggen på veggen over peisen og jeg fikk enormt lyst til å leke med den.

Det ble en fin dag.

{ 7days #5 + away & back :: borte og tilbake } 7days:5 :: away & back :: borte & tilbake

I was really tiered, been up during the night, and started sleeping on the sofa in the early morning hours. Went away into dreamland, into my private world, then had to come back to the real world, put on my glasses and get ready for a new day.

Come on , new day!

:: Jeg var supertrøtt, hadde vandret opp en stund på natta, og tok en tuppelur på sofaen. Drømmeland er ganske privat.
Men så er det jo bare å komme tilbake til denne nye dagen som gryr, ta på brillene og gjøre seg klar.

Kom igjen, du nye dag!

{ 7days #6 + punk }7days:6 :: punk

I spotted this brick wall as I was out walking today. My hair was cut short the first time as "youth & punk" was one of the same category, and my parents wasn't too happy about it. It was just short hair (but on a girl, - oh, no!) and they didn't undertand that I was just a girl who liked her hair very short.

Now it's rather common, - out of three sisters and a mother, only one keep her hair longer now. How time can change the way we look at things!

I found this shot rather fun to put together, as today no one would even think "punk" when seeing me.
Must be the clothing? No? The age???

:: Jeg fant denne mursteinsveggen mens jeg var ute og spaserer i dag. Håret mitt ble kuttet kort første gang samtidig som "ungdom & punk" var av samme kategori, og mine foreldre var ikke så glade for det.. Det var bare kort hår (men på en jente, - Å nei!) Etterhvert har de forstått at jeg bare er ei jente som liker håret veldig kort.

Nå er det ganske vanlig, - av tre søstre og en mor, er det bare en som har langt hår nå. Hvordan tiden kan endre måten vi ser på ting!

Dette bildet var ganske morsomt å sette sammen, for i dag ingen vil si/ tenke "punk" når de ser meg.
Må være klærne, ikke sant? Nei? Alderen???

{ 7days #7 + spoon :: skje }7days:7 :: spoon :: skje

I'm in there, can you see me?
Suddenly I spotted the lamp in my spoon and had to go and get my camera. As I was editing the photos, I found myself (and my son) in some of them, and that had to be my last photo of the 7days this time.

:: ser dere meg inni der?
Plutselig fikk jeg øye på lampa i skjeen min og måtte bare hente kameraet. Da jeg senere sjekket bildene mine, så jeg at også jeg (og gutten) hadde blitt med på noen av dem. Kunne ikke annet enn å bruke det som siste bildet i denne serien med 7dager.

25. september 2008

rosatur :: pink walk

pink punk :: rosa punk

Jeg går nesten hver dag.
Tar bilder fra turen nesten hver dag.
Legger tilside 20 kr hver gang.

Den rosa nettbøssa mi har ikke fått noe "mat", men syltetøyglasset har fått.

I dag når jeg gikk der, så jeg "skriften på veggen".
Først minnet det meg om at hårsveisen min var for "punkete" for de fleste da jeg ble så kort for over 30 år sida: utradisjonell sveis for jenter i 80-åra på den tiden da hockey-sveisen var trad bland både gutter og jenter.

Så ramler tankene borti at brystkreft er også ganske "punkete": Folk blir minnet om det de ikke liker. Noe de ikke vil komme borti. Ha med seg som balast. Brystkreftrammede er utenfor den tradisjonelle ramma, de også.

Men det skjer jo.
Og vi som vil kan gjøre noe mer enn å snu "pink-punkerne" ryggen.

Jeg går. Og småsamler til en større donasjon.
Tror dere at våre insamlede penger, dere oktober-rosa-auksjon-damer der ute, har gått til forskningen som har resultert i en brystkreftvaksine?
De sa det ville ta 5 år, men blir det før?

Kanskje det virkelig hjelper!

rosa sløyfer :: pink ribbons

 rosa sløyfer / pink ribbons
~elisabeth augusta :: rosa sløyfe/ pink ribbon (blog this via flickr)

Ta en tur over til Elisabeth Augustas blogg og få vite hvordan du kan støtte brystkreftaskjonen rosa sløyfe og samtidig bli med på trekningen av disse fem nydelige jakkesløyfene!

ps. nettbøssa er i sidemenyen

Visit Elisabeth Augustas blog and read more about this (and use transelater in the sidebar :-)

superskjerf, assa :: knit with great potential

På strikkefronten her er det skjerf som står i fokus.
Racerfarten er senket til sneglefart, men nå har jeg bare en tentakkel igjen før jeg skal ta til med de siste tre (som er mindre) og avslutte mot tuppen.

Hurra for felling i siden (hver fjerde pinne) - mindre masker ettersom økt skjerfelengde!

I mellomtiden koser jeg meg med at Magfly er klar med sin versjon av Strikkeklikk # 5 :: rundt halsen.

IMG_0226.JPG
~ magfly :: ill. til "strikkeklikk rundt halsen" (blogget via flickr)

Skjerfet er en versjon inspirert av Bentes heklede skjerf, - skikkelig artig med en strikket versjon. I sort med friske blomster ble det knalltøft!

Artig at du ville leke med, Magfly!

Flere strikkeklikkere
( og ikke bare jeg som tester, ombestemmer meg og går på'an igjen):
* elisabeth augusta
* wenche
* tittei (mulig på nye oppdateringer?)

Magfly had made her version of the "around the neck" - challenge.
Lovely!

And a few more are playing along, - and I am still knitting on this scarf.

22. september 2008

7 dager :: 7 days

Flickr: 7 Days  :: 20. - 27. september 2008
Jeg har lenge smugkikket på denne gruppa og alltid kommet inn for seint til å delta (selv de garvede glemmer datoen!). Men nå...!

7days:1 :: wondering :: jeg lurer...

{ 7 days #1 + wondering :: jeg lurer... }
I got a new job and have been wondering about this and that and love the challenge!
:: ny jobb og jeg lurer på det ene og det andre og er skikkelig fornøyd over utfordringen!

7days:2 :: no action :: ikkeno' fart, nei

{ 7 days #2 + no action :: ikkeno' fart, nei }

Sunday and no action yet... Morning coffe and reading new blogposts at the computer, - so much to ponder over!
:: Søndag og ikke noe futt og fart ennå... morgenkaffe og lesing av nye blogginnlegg på pc'en, - så mye å filosofere over!

THEME DAYS:
day 2 (sunday): action :: aktivitet
day 5 (wednesday): public/private :: offfentlig/ privat

21. september 2008

søte juletid :: happy holiday season

x-mas card :: julekort 2007
Litt gal, sier du?
Jeg kan være enig. Men jeg hater stress før jul. Alt det som gjør at jeg mister oversikten og får "mark i magen" av.
Sånn som gaver. Hva trengs av mat? Og disse evindelige koselige julekort-tradisjonene.

Før ramlet jeg helt ut og ville allerhelts avlyse hele jula.
Men så snublet jeg over Christmas Countdown og fikk daglige motivasjonsmailer i seks uker før jul. Mange tankevekkere der. Og ferdigtrykte lister. Jeg som elsker lister! Julepermen ble god å ha.
Ja, egentlig var alt ferdig før amerikanernes storhøytid sist i november, men det gjorde at hele desember var "fri" og julas adventstid foregikk i ro og mak som aldri før.

Hipp hurra, sier jeg.
Neste år var jeg på FlyLady og fikk med meg begge systemene, og igjen kom desember med rolig førjulstid. Tenk at jeg kunne sende julekort andre uka i desember. Og at julegaver var klare og pakket inn uka før julaften.

Ganske deilig.

Nå er det startet opp igjen med grundigere husplaner. Faktisk litt seint ute. Men på hobbyboden startes det opp nå, og nedtellinga til jul hos FlyLady og Organized Christmas kommer om ikke så lenge.

Vil du se fram til en mer gjennomtenkt og behagelig førjulstid?
Bli med da vel!

* hobbyboden & juleforumet [åpent nå]
* christmas countdown [6 uker :: weeks + slutter :: ending november]
* holiday grand plan & houswork holiday plan 
                                                 [aug/ sept + slutter :: ending des.]
* juleforberedelse :: flylady :: christmas planner [start november]

advent's calendar : #2 :adventskalender

A little crazy, you say?
I will agree. But I hate the stress before Christmas. Things that makes me lose track and makes my stomach ace.
Like gifts. What do we need of food? And the Christmas card tradition.
Earlier I gave up and if I could, I would with great satisfaction canceled the entire Christmas season.

But then I stumbled over Christmas Countdown (then with mail via yahoo group lists) and received daily motivation mailer daily all six weeks before the Holiday season. Many a thought to ponder over. And already-made lists to print out. I love lists! The Christmas Organizer was great to put together.
Well, all of it was really finished before Thanksgiving in November, but that gave me all of December "free" and we had never had such a quiet and well-enjoyed advent's season as that before.
Happy dance, I say.

Next year, I was on the FlyLady program and followed both systems, and again came December as quiet as ever. Imagine that, - I could send Christmas cards the second week of December. And the presents were all ready and wrapped the last week before Christmas.
Nice.

Now it can start again with deep-cleaning houseplans. Actually we are a little late if we're not following the daily routines of FlyLady.
But the Christmas countdown and FlyLady's Holiday plan will start soon.
Do you want to look forward to a more thoughtful and pleasant Holiday preparation?
Join us as well!
{links above}

sirkler :: circles

Se hva jeg fant i går på stoff og stil!
Det passer perfekt til bakstykket til gåtesømmen, - strek-sirkelen er i stort og bakgrunnsfargen er en grå-brun tone.
Og jeg fant det i restehaugen. Ja, dere vet: Da er det jo til redusert pris.

backing for quilt :: bakstykke til teppe

3 meter, - det burte holde?

Jeg har også trykket sirkler. Sorte på hvit bunn, litt anderledes enn de strek-krussedullene over her og for lenge, lenge siden.
Tror jeg skal finne på noe mer med disse.

print :: trykk

Look what I found at the fabric store yesterday: Black pencircles on a brownish-beige-gray background. It's for the last mystery quilt.

I've printed some black circles on a white fabric some years ago.
I think I'll work on them today, too.

20. september 2008

trim :: exercise

Lurer på om jeg kan finne dette treningsapparatet her i Tønsberg?
Og er det gratis å bruke det overalt i landet???

ps. for de som sendte gode taker: Jepp, jeg fikk jobben i går!

hotel sign :: oppslag ved heisen

I found this sign that said:

All the hotels are equipped with this effective fitness devices that we call stairs. They are easy to use; You go or run in them, up or down, depending on where you are going.

ps. and to you who thought about me yesterday: I got the job!

19. september 2008

reisefeber :: fever + train

I dag setter jeg meg på toget ti og skal være på plass i distrikter rundt Oslo ved ett-tia.
Skal du sende noen tanker min vei?

Jeg putter litt i bagasjen.
Det er noen småsaker jeg holder på med ved siden av alt det andre.
Faktisk udmerket å ta et par sting når dataen laster litt treigt på grunn av stor aktivitet på nettet her i nabolaget. Takk, Supernøtt, for tipset!

borderi1

Today I will be on the train to Oslo and should be at the right place around noon. Will you think about me then?

In my bags I'll put something small to keep my hands busy.

It's really great to keep this by the computer, and when it's slow because of the busy dsl-connection, I take at stitch or three.

18. september 2008

smått om sånt :: news and so

Takk for hyggelige kommentarer på ferdig kjole og Husflidsbladet!
Kjole 2 har bare opplegget nede og litt håndsøm øverst ved glidelåsen, så er jeg klar med den også. Prinesesseaktig tyllunderkjørt skal under nåla i dag.

Amanda kommer med et tips i kommentaren til gå-posten: Om man er litt lei av å traske rundt i nærmiljøet, kan man unne seg litt vandring rundt der en handler eller er ute med bilen den dagen.
Smart!

Går jeg uten musikk, så hender det at jeg setter mobiltimeren på 10 minutter og snur når den ringer.
FlyLady-triks. Lurer bare meg sjøl. Men mosjon får jeg jo. 
Er jeg på rundtur, så setter jeg den på nye ti-minutter sånn at jeg har litt oversikt. Men ikke alltid.

Gledelige (hjertelige) kommentarer til Inger-Anns vakre tekstilmaleri, er overlevert. Og ja, det er deilig å ha bildet på veggen i min stue.

våt høstegate :: wet road at fall

Thanks for your nice comments on the finished dress and the magazine.
Dress #2 has just the bottom hemming left, and some handsewing around the zipper at the neck before it's done. The princess alike "tutu" (underskirts) shall be under my needle today.

Amanda comes with a hint to the walking-post: If you are a little bored of walking around in your neighborhood, you can give yourself some walkingtime when you are out shopping or with the car that day.
Great idea!

Sometimes, when I run without music, I set my mobil timer for 10 minutes, and then turns home when it rings.
A FlyLady-trick. Just fooling myself. But I do get some exercise.
Am I on a round, I set it for another ten minutes to keep track of what I'm doing. But not always.

The wonderful comments to Inger-Anns beautiful textile painting are passed over to her. And yes, it's really nice to have the picture on the wall in my living room.

"ja, må hon leva" :: happy birthday

Rødt kryss i almanakken i dag:
En 'bursdag på gang over hos Wenche, - løp over og gratuler!

happy birthday !

A red cross in my calendar today:
Another birthday and this time it's Wenche, - how about giving her a shout this beautiful day?

høst :: fall

Tisdagtema denne uka er høst.
To ting gjør høsten spesiell for meg:

  • fargene som endres i naturen
  • luften med sin spesielle "kjølige" lukt

fall colors :: høstfarger #2

humor :: tisdagstema :: fall

This week's phototheme is fall (for the "tisdagtema" challenge).
Two things make fall special to me:

  • the change of colors in the nature
  • the air with its cold "taste"

17. september 2008

ut på tur :: walking

Faktisk, - det "går" veldig greit.
Ta på seg sko, ta med musikk eller ei, kanskje slenge på ei jakke, og så vandre ut i verden for sånn omtrent 20 minutter/ 4 - 5 låter på iPoden.

Jeg har tatt bilder på en del av turene. Mobilen er jo alltid med. Noen ganger stikker jeg kameraet i jakkelomma.

Det har hendt at dagen har gått og jeg sniker meg ut før leggetid. Det er en opplevelse, det også, å vandre der i mørket.
Eller en tidlig morgenstund mens sola bryter fram. Da er det fristende å vandre om stranda eller båthavna, høre bølgene slå og kjenne sol-sjø helt inn i hjertet.
Opplevelsen av her og nå. Sjelefred.

boats :: båthavna 17-09.08walking :: ut på tur 07-09.08365 :: 28.08 - sailboat :: seilbåt

tananger 06-09.08 the beach :: standa look :: se

late summer :. sensommer 08-09.08fall colors :: høstfarger #1 :: 15-09.08 fall :: høst 16-09.08

365 :: 10.08 - bike :: sykkel gatestein 13-09.08by night :: tonsberg :: om natten #2

Det begynner bli noe å gi videre til rosa sløyfe i oktober. Nå har jeg nesten gått hver dag siden 20. august, - 25 x 20 er 500: Ikke verst!
Jeg har ikke logget inn så mye på bøssa, men spart og kontrollert er hver 20 kroninger her.

Går du litt hver dag, da?
Sånn som Ulla gjør?

* jeg går for rosa :. pink walking
* går + har gått :: walking + have been walking
* mike's international walking team
 
* gå-like-musikk :: mrete & last.fm :: walk-love-music

In fact, - the "going" very well.
Put on the shoes, bring music or not, maybe put on a jacket, and then walk out into the world for roughly 20 minutes / 4 - 5 songs on the iPod.
I have taken photos on some of the walks. The mobile phone is always with me. Sometimes I'm sticking the camera in my pocket.
It has happened that the day has passed and I sneak out right before bedtime. It gives a special feeling, that too, it also, to wander around in the dark.
Or on an early morning while the sun in rising at the horizon. It's tempting to walk on the beach or by the harbor, listen to the waves and to bing the sun-sea feeling all the way into my heart.
To be in the moment, here and now. Peace of mind.

For the pink ribbon in October I've almost walked in 500 nKr now, - 25x 20 since 20. of August. Not bad!
I'm putting my 20-kroner into a jar here, keeping track of the days walked.

Are you walking just a little every day?
Like Ulla does?

15. september 2008

lørdags-sting :: saturday

Helger med Sting har mye på programmet.
Lørdag kom med fint (foto-) vær og rett etter frokost bar det ut med kamera. Jakten kunne begynne!

Jeg satte sammen en serie med mine blinkskudd bilder, - klikker du på bildet får du se hele serien.

exhibition :: utstilling

Visste du forresten at flickr.com gir deg 3 mnd ekstra om du tegner deg nå for et års pro-konto hos dem? Les mer om tilbudet og om gratis vs pro.-konto. Selvfølgelig anfaler jeg på det sterkeste!

Vel tilbake, litt pusterom og så full samling på den nydelige terrassen i 3dje etasje. Mange ideer, tanker og visjoner kom på ordet.
Tanangertreff, en viss venninnegjeng og denne jentegjengen, - er jeg virkelig så heldig med venner som forstår meg så vel? Jeg føler meg så rik!
Kreativiteten blomstrer desto bedre når vi likesinnede er samlet.

discussing ideas :: mange ideer på bordet

Mot kvelden begynte kokken, innleid for anledningen og lommekjent på Inger-Anns kjøkken, sin lek med tapas mens vi kjente godlukter bare vi stakk nesa innenfor terrassedøren.
'Bursdager skulle feires, - vi hadde en der-og-da-jubilant med oss lørdag, - og et festmåltid ble det uten sidestykke.

Takk, Jan Fredrik!

tapas dinner :: middag

takker hjertelig :. heartful thanks

Se hva Inger-Ann lot oss Sting-jentene få med hjem etter helgen:

heart beat :: inger-ann olsen :: hjertebank

Nå henger tekstilbildet på veggen her hos meg og banker varmt.
I våres dro jeg til Kristiansand for å få med meg utstillingen til Inger-Ann, og dette bildet var en del av en hjerte-serie hun hadde laget for utstillingen.

Er jeg ikke heldig?

365:: 18.03 :: the artist :: inger-ann olsen

When I left Inger-Ann after the weekend in Kristiansand with the Sting-gals, she gave each of us one of her wonderful textile paintings.

The artworks were part of her exhibition in April that I visited.

What a lucky girl I am!

tesil :: for my tea

for the tea :: til teen

Flere har kommentert tesilen, og her kommer flere fakta:

  • tesilen heter "cemo tesil"
  • kjøpt på kaffe og pasta i Kristiansand
  • de fører produkter fra cemo
  • på siden står det hverken noe om kusmi te eller tesiler...

Jeg drikker kaffe fortsatt også.
Kaffesitatet her er et gullkorn fra kaffe og pasta:

Kaffe er symbolet på kjærligheten. Man elsker den brun, blond og sort, men alltid - varm.      ~ukjent

14. september 2008

morgente :: morning tea

cup of tea :: te i kopp

Jeg sitter med en varm kopp te, med smak nyinnkjøpt i går.
Gårsdagen bød på mange nye linseinntrykk, god mat ble inntatt både to og tre ganger, og ideer avlet flere ideer som blobler i bakhodet en tidlig morgenstund.

September er en 'bursdagmåned for venner her og der, i går og i dag, snart og om ikke så lenge. Har jeg ikke akkurat deg i tanken i dag, så ha meg unnskyldt: Mye skal sorteres og reflekters over.

Her skal lekes i dag også, - sånn er det bare.

* te :: liselotte :: tea

I'm sitting here, with a warm cup of tea, tasting a new flavor to me. 
As planned, the camera was in good use yesterday, we had two, no three tasty meals, and one idea bubbles up after the other here this moment.

September is a month of birthdays for my friends here and there, yesterday and today, soon and not so far into the future. If you're not in my thoughts right now, so excuse me, - here's so much to sort out and to reflect upon.

13. september 2008

velfortjent :: deserved

small bag :: liten veske #5

Akkurat her syntes jeg at jeg fortjente en stund med kaffekoppen.
Håndsømmen står igjen. Symaskine kan få en pause.
Kaffe, og musikk. Det kan bli bra.
Inn på last.fm og ja, takk, litt tilfeldig valgt passer meg bra.

small bag :: liten veske #2 small bag :: liten veske #1

Ikke alle synger som en gud.
Freddy Mercury gjorde det sammen med Queens, - enig?
I forrige uke var Betty i København på syngekurs. Ikke noe for pingler, - ren styrkeutfordring med stemmeinstrumentet og hele kroppen.

Blir jeg fort rørt?
Etter forvandlingen hos en "flink, dyktig, god" syngedame, snufset jeg i baren på Hummer'n (Tananger sist helg, husker dere?).
Kan jeg si respekt vokste igjen for "syngedamer som skriker"?

small bag :: liten veske #3

Flere sting med rosa tråd.
En ny sang. En ny tanke.

Lykketrollet viste med siste versjon av svenskenes Idol.
Jeg er ingen forståsegpåer, lytter mer med hjertet enn forstanden.
Den dommer'ne og kritikken uttaler seg om, har ikke noe med meg å gjøre.

small bag :: liten veske #4 small bag :: liten veske #7

Musikk fra last.fm på pc fikk meg til å reflektere over at jeg hadde vært borti to "snufs" opplevelser siste uka.
Musikk kan være "hard" kost.

Fortsatt får jeg frysinger av gamle, gode Queensgeneralen.

Denne helga er jeg i Kritistiansand med enda en sterk jentejeng: Sting-jentene har treff.
Selvfølgelig står mat og sosialt samvær på programmet.
De faste oppvarmingsøvelser, - sånn som pakkespill og framvisning av det "siste" for de som vil.
I dag (lørdag) er det fotosafari, kanskje med tema. Innledne knips kan by på større utfordringer når arbeidshelga går mot sin slutt søndag.
I mellom der er programmet skissert, - jeg er spent.
Like mye "stoff"-påfyll som "strikke"-påfyll nå og jeg surfer på mange kreative bøler.

small bag :: liten veske #6

Småveskene er til Sting-jentene. Er litt seint ute med burdagsgaver.
Som vanlig.
ps. Lørsdagnotat: Veskedingsene ble godt mottatt.

mer
* Betty & å lykkes :: sangkurs :: class for mastering the voice
* stemmeøvelse :: Freddie Mercury :: vocal improvisation
* lykketrollet :: lene & idol-anna
* neste veskeprosjekt :: next pouch bag to sew ??
* last.fm