29. oktober 2006

Studio Friday : my collection(s) :: min (ymse) samling


tools :: verktøy 

This is part of my ongoing collection, - useful items to have nearby when I create.
The scissors are from my grandmother. It used to have its home in the kitchen drawer when I grew up. 
Now helping me cutting hearts and stars from tin cans.

The tin (what's left of it here) is from the class last Saturday.
We cut hearts from this lovely red coke tin.

I didn't bring any tins with me and had to stop as soon as the stores opened at nine.
I went strait for the soda and beer section in the store, grabbing a coke and a beer tin before heading for the counter.
Must have looked odd to them when I  ran over to the  road's side, opened the beer tin and poured it all out...
Like on a mission or something.

What's a girl got to do to keep her collection up to date?
The beer tin was such a lovely green.
Dette er deler av min stadig økende/ minskende samling av brukbare saker å ha i nærheten når jeg holder på med mitt.
Saksen er fra mormoren min. Den pleide å ligge i kjøkkenskuffen da jeg vokste opp.
Nå er den et hendig verktøy når hjerter og stjerner skal klippes ut av bokser.

Boksen (det som er igjen av den) er fra kurset sist lørdag.
Vi klippet ut hjerter fra denne nydelig røde boksen.

Jeg fikk ikke tatt med meg bokser hjemmefra og måtte stopp på veien til kurset så fort butikkene åpnet klokka ni.
Jeg tok strake veien til hyllemeterne med brus og øl, tok kjapt med meg en brusboks og ølboks før jeg siktet meg inn på kassa.
Må ha sett ganske snålt ut når det første jeg gjorde ute av butikken, var å helle ølet ut i veikanten.
Som om jeg var på et oppdrag eller noe sånt.

Ja, hva gjør ikke vi jenter for å holde samlingen oppdatert?
Ølboksen hadde en slik nydelig grønn farge.

~ *  ~

Studio Friday, October 27th: my collection(s) by Silvia
Studio Friday, 27. oktober: min (ymse) samling, - Silvia. 

27. oktober 2006

end of the week :: fredag og ukeslutt

Already Friday?
The week goes by so fast!

I might spend some time over here and see if I'm the only one who got the right yarn for the right hat for the Linus-hat/ X-mas along.

yarn for linus :: linus' garn

Er det fredag allerede?
Uka går bare så fort noen ganger!

Jeg kommer nok til å kikke
innom og sjekke om det er bare meg som har fått tak i rett garn for riktig lue i Linus/ Jul-i-svingen alongen, - samarbeidsprosjektet Siw satte i gang.God hælj 'a,  folkens!

Pink ribbon :: rosa sløyfe : # 18

So it's all over and the time has come to say "goodbye!" to this great quilt.
The mailman waits and all there is left is to put the right name on the box.

I know the quilt will get a great new home.

Thanks to all of you who followed me and kept me on track.

Pink ribbon :: rosa sløyfe : # 16

Så er alt over og tiden er inne for å si "takk og farvel" til denne quilten.
Postmannen venter og det gjenstår bare å skrive rett navn på pakken.

Jeg vet at quilten får et godt
hjem dit den kommer.

En stor takk til
alle og enhver som fulgte quilten tilblivelse og sørget for at jeg holdt meg på rett spor.

22. oktober 2006

X-mas Mystery pattern :: julegåte-mønster

There will be a 3-part mystery quilt for Christmas this year, too, over at Quilt Design.
I think it is the 6th year Barbara puts up a mystery for me, - not all of them available in English anymore, tough. 
The mystery will be up and running with clues around 15th of November.

This years color schema will be grayish for the back ground and with some fall colors: 

x-mas mystery :: julegåte 2006 


Dette er fargene jeg ser for meg i årets julegåte.

Den blir lagt ut rundt 15. novmeber, - en ny julegåte i 3 deler hos
Quilt Design i år også.
Jeg tror det er 6. året Barbara legger ut et slikt gåte-
mønster.

Men denne syns jeg sjøl er litt utradisjonell. Anderledes enn mange andre jeg har snekret (les: sydd) sammen.
Kan bli spennende å høre hva dere syns etter hvert!


spc: oct 2- imperfection :: okt 2 - ufullkommenhet/ feil

spc : camerabox :: fotoboks
fotomontasje : ego og scanpix

A week ago I got my photo taken as I was driving by one of these photoboxes.
Didn't pay much attention to the speed, so when the flash went off, I had no chance to put a smile on my face.
Today I got a letter from the police.

How much did they charge you when you got your photo taken as you drove to fast by on of these?

For en uke siden tok de bilde av meg der jeg kjørte forbi en av disse fotoboksene.
Fulgte ikke nok med, hverken på fartsmåleren eller på ansiktsmimikken, så da blitsen traff, hadde jeg ikke sjans til å få på smilet.
I dag kom brevet fra politiet.

Hvor mye måtte du betale etter å ha bli tatt bilde av da du kjørte for fort forbi en av disse?


spc has more :: spc er det mer av her

13. oktober 2006

Tanker en tidlig morgenstund :: early morning thoughts

Kalenderen viser at nesten enda en uke har gått.
Jeg har hatt et innlegg rugende hele uka, men når det kommer til å taste det inn kommer ikke ordene der.
Noen som kjenner seg igjen?

Jeg har så uendelig mye å være takknemmelig for:

Vi er i gang med OktoberRosa 2006 på qxl.

knapp for OktoberRosa

Innsamlingen vår til årets Rosa Sløyfe aksjon, - mammografi* for kvinner under 50 år, - går over all forventning.
Mammografi redder liv. Søsteren min hadde ikke vært blant oss i dag uten mammografi.

Jeg sitter med tårer i øynene når jeg får høre hvor stor givergleden er.

Nå går det i penger på auksjonen.
Men tidligere, fra i sommer og utover helt til 10. oktober, har 57 jenter bidratt med smått og stort fra sin egen hånd. Mange fra Hobbybodens forum. De er kreative damer med stort hjerte og de fortjener stor oppmerksomhet.
Ta en runde og glede deg med meg over hvilke flotte personer vi har blant våre kreative hobbyartister.

Takk for at dere er til!

(*-*)

The days comes and goes so fast that I hardly keep up with dates on the calendar.
I have had thoughts on my mind all week long, but when it comes to bring it on screen the words doesn't let themselves get typed in.
Anyone been there?

I have so much to be thankful for these days.

The auction is up and going really well.

knapp for OktoberRosa

The money that we collect and will donate to Pink Ribbon this year will go to mammogram for ladies under 50, - and it's going so well!
Mammogram can save a lady's life. My sister got saved that way.

When I get to hear how much money there are already donated, tears come to my eyes.

Now it's all about the money.
But early this summer and all the days until 10th of October,
57 girls have used their time to make contributions of craft and art for this auction in Norway.
These are ladies with a huge heart, and I do want to introduce you to them.
Take a tour on the Internet and visit their blogs, - mostly in Norwegian, but with many pictures.

My greatest thanks goes to
these crafty ladies!

- - -
*) Jeg har sjekket: caplex skriver "mammografi" med dobbelt- "m", retteprogrammet i word også. Så nå retter jeg med sjøl :-)

8. oktober 2006

studio friday : board :: oppslagstavla

From  Jill: STICK IT TO THE... BOARD! for studio friday
Fra  Jill: fest det til ...oppslagstavla! for studio fridayI don't have a board in my studio. 
I use my books to take notes and stick notes and memorablia between its pages.
I also use my camera nowdays as a kind of sticking inspiration I get while wandering around, to my memory.
Like this photo of a wet road and signs of fall.

Jeg har ikke noen oppslagstavle.
Jeg bruker bøker til å notere ned og stikker inn notater og annet verdt å huske, mellom sidene.
Jeg bruker også kameraet mitt nå om dagene, - en måte å feste inspirasjoner jeg får mens jeg vandrer rundt, til minnet.
Som dette fotoet her av en våt asfaltbit og tegn på at det er høst.

7. oktober 2006

spc: oct 1- imperfection :: okt 1 - ufullkommenhet/ feil

spc: oct 1- imperfection :: okt 1 - ufullkommenhet/ feil

October at spc involves some soul searching. Be not afraid! writes Kate.

Me at my son's school.

Yes, it's me sitting alone on the doorstep in front of my son's old classroom.


During his first 5 years at school I did feel alone as a Mam who loved this boy of mine as he is.
Again and again he got into trouble. The teachers were very angry. He got labeled a smart kid. A kid who was an easy learner.
They decided and put it on my shoulders that I had to be a Mam who didn't look after him as a good Mam should: He surly got to do what he wanted at home the way he behaved in school...
But he didn't.
I was not believed at all.

We moved for other reasons than his first school.
At this new school he behaved well in the beginning. The teachers kept a close eye on him for me. When his attitude towards school and his classmates changed slowly, they were there and picked him up.

Two years ago at this old school of his, and I write this with tears in my eyes, - I got to know that he is not like all the others. He do not see the world and being together in large groups the way most of us do.
He do not cope well in a large classrooms, - and that's why he behaved well at home with only me.
His Mam.

His Mam who was not as imperfect as a Mother as his old teachers told us, - his Mam who biggest mistake may have been starting to believe that she was the cause to all his troubles in school.

This entry is inspiered by Kirsten and her son.Oktober hos spc inkluderer litt sjelegransking. Ikke være redd! skriver Kate.

Meg på sønnens gamle skole.

Ja, det er meg som sitter ensomt der på skoletrappen foran klasseromsdøra på sønnens skole.

De første 5 årene av hans skolehverdag følte jeg at jeg var den eneste som likte gutten min for hva han var på godt og vondt.
Igjen og igjen oppstod problemer der han var. Læreren ble sintere o sintere. Han var stemplet som en smart unge. Et barn som lærte fort.
De tok en avgjørelse og la det på mine skulder at jeg måtte være en mor som ikke kunne ta meg av en sønn slik gode mødre skal: Han fikk garantert lov til å gjøre akkurat som han vill hjemme siden han oppførte seg slik på skolen...
Men det var ikke sånn...
Jeg ble ikke trodd i det hele tatt.

Vi flyttet av andre grunner enn hans første skole.
På den nye skolen oppførte han seg greit den første tiden. Lærerne tok seg godt av ham for meg. Da hans holdninger til skole og til sine klassekamerater endret seg, var de der og hjalp ham videre.

To år tilbake på denne skolen der jeg nå sitter så ensomt, og dette skriver jeg med tårer i øynene, - fikk jeg vite at han er ikke som alle andre. Han ser ikke verden og på det å være sammen i store grupper slik de fleste av oss gjør. Han takler dårlig å være i store klasserom, - og det er grunnen til at han oppførte seg greit hjemme og sammen med bare meg.
Hans mamma.

Hans mamma som ikke er så ufullstendig som mor slik de gamle lærerne hevdet , - hans mamma som gjorde sin største feil da hun beynte å tro på at det var hun som var skyld i alle hans problemer på skolen.

Dette innlegget er inspirert av tanker hos
Kirsten og om hennes sønn.

3. oktober 2006

in the mail :: i posten

Jeg har to pakker som skulle været sendt for le-e-enge siden.
Litt stolt kan jeg si at de er nå avgårde!
Hvis postverket gjør jobben sin, så ser dere vel dem snart.

I have two packages on my list, - long overdue.
Now I'm proud to announce that they are on their way!
If the post office does it's job, you'll see them soom.


Jeg har sydd to postkort som har kommet vel fram til sine nye hjem, - og her er de:
I made two post cards that have made their way to a new home, - and here they are:

mh fikk en gladengel i posten.
mh got a happy angel in the mail.


happy angel :: no1 :: gladengel

Og det gjorde nathalie34/ syersken også.
And so did nathalie34/ syersken too.

happy angel :: no2 :: gladengel

Det er jaggu morsomt å sy kort. Eller småbilder.
Tror det blir flere snart.

It's lots of fun to sew postcards. Or small pictures.
I'm sure wanna make more of them.

news from :: OktoberRosa 2006 :: nyheter

I dag fikk Oktoberrosa 2006 omtale på Foreningen for brystkreftoperertes nettside.
Today Oktoberrosa got mentioned at this site.

Nå er det bare 7 dager igjen før vi er "på nett" med auksjonen!
It's only 7 days left until the auctions opens at qxl!

Har du sett hvor mange fine bidrag som er kommet inn?
Have you seen all the stuff that peopel are making and donating?

Knapp med klaserose - liten 

Vil du vite mer om oss og aksjonen Oktoberrosa 2006, så besøk gjerne siden vår også.
This site is only in Norwegian, but is the home page for Oktoberrosa 2006.Ta en surferunde i bloggene og les om de som gir et birdag.
Go and visit the blogs of all the nice people who make a contribution this year.