31. januar 2007

sokker :: jan2007 :: socks

Mamma er redningen!

Verdens beste mor tok på seg støvler, gikk til garnbutikkeng og trosset snø-regn-is for å kjøpe garn til meg.
Er ikke det stort?
Hun kjøpte ikke Hubro fra Dale. Det ble litt langt å gå helt inn til byen. Men hun plukket Heilo ned fra garnhyllen sånn at jeg kunne strikke med dobbelt garn.

To og en halv "podcast" med Lime&Violet senere kunne jeg feste trådendene.
Store pinner og tykt garn gjorde susen.
Og de passer til meg.

sokker :: jan2007 :: socks

Mom to the rescue!

The words best mother put on her booths, walked to the yarnstore and bought me yarn trough snow-rain-icy weather.
How great is that?
She didn't go for
Hubro from Dale. Too far to walk all the way to town, but she found me a substitute that worked well: Heilo from Dale, and then double it while knitting.

Two and a half podcast of
Lime&Violet later, I could secure the thread ends.
Large knitting needles and thick yarn did it.
And they fit me.

sokker2007 : januar
:: socks2007 : january

spc : jan #5 & feb #1: socks :: sokker

spc :: jan #5

Nyttårsforsetter, som dette, er jaggu ikke lett å innfri når en først mangler garn i huset og så blir en syk oppå der som gjør det umulig å forlate huset tidsnok for å bli ferdig til fristen.
(En = meg, selvfølgelig.)
Jeg var så fornøyd da jeg til slutt fant et passende garn til disse sokkene etter å ha testet to tre andre garntyper. Hubro fra Dale vant.
Jeg må reise inn til byen for å få tak i de tre nøstene jeg mangler, men trodde jeg hadde kontroll på tiden helt til denne feberen og bihulegreia slo til og nektet meg å forlate huset.
Så mye for å være ute i siste liten.
Så mye for å fullføre nyttårsløfter.
New Year's resolutions, like this one, is not so easy to meet when one doesn't have enough yarn in the house to meet the goal, and one is sick so one cannot leave the house in time to meet the due date.
(One = me, of course.)
I was so happy when I finally found a yarn that suited me well for the socks after testing two three other balls of yarn. Hubro from Dale won.
I have to get into town to get the three balls I'm missing, but thought I was timing it well until this fewer and sinus problems didn't let me leave the house.
So much for last minutes timing.
So much for keeping up with my New Year's resolutions.

februar utfordringen (sort/ hvitt) på spc
:: February challenge (black & white) for spc

30. januar 2007

min korte liste :: my short list

Her så min korte liste etter å ha blitt utfordret på lab555

bruke tid sammen med symaskinen min
teste ut flere stoffer, tråder og teknikker, både håndsøm og maskin
lære nye brodersting for håndsøm
lære og øve på nye strikketeknikker
ta flere bilder
redigere (leke med) flere bilder
leke med farger (papir, stoff, maling)
fare mer stoff i vakre farger
sy av selvfarget stoff
leke med perler
gå på smykkekurs
være med på utfordringer på nettet som lar meg leke med sakene mine

lab555

Here's my short list for the challenge over at lab555:

spend time with my sewing machine
try out more fabrics, threads and techniques, both hand and machine
learn new stitches by hand
learn and practice new knitting techniques
take more photos
edit (play around with) more photos
use my stamps, both on fabric and paper
play with colors (paper, fabric, paint)
dye more fabric in beautiful colors
sew of the fabric
play with my beads
take a jewlery making class
joining challenges on the net that makes me play with my stuff

Foto i bloggen :: photos and blogging

Ninne spurte meg hvilket fotoredigeringsprogram jeg har skrevet om i bloggen.
Det fikk meg til å fundere på hvorfor jeg ønsket meg et slikt program.

Når jeg surfer rundt i bloggerland, så tenker jeg jo på, - hva er det jeg liker ved denne blogge? Hva er det som får meg til å klø i fingrene etter å klikk meg til denne siden når bloggrollen forteller meg at det er kommet nytt innlegg?

En god skrevet tekst, - og der hvor det ligger litt humor, litt konkret, litt skeivt syn på omverden, seriøst midt i alt. Gjenkjennelse, eller fakta jeg ikke visste jeg trengte å vite om.
Jo, jeg går for teksten.
I andre omgang. Tror jeg.
For ettersom jeg vandrer og ser mine spor, så er det der hvor det er en øyefanger av et bilde som får meg til å kikke på teksten. Nettvanene mine avslører at jeg er lite på besøk i blogger med mye skrift. I hvert fall på hobbyfronten. For noen favoritter i faktaverden har jeg jo.
Hvem er så jeg i bloggverden? Skaperen, kreativitetsutøveren står nok forrest. Og de kreative bloggene jeg leser og koser meg med, der er det bilder. Og bilder. Litt tekst. Eller mye. Og bilder igjen.

Konsekvens av tankerekke:
Ta mer bilder.
Lær av de øvede.
Ta bedre bilder.
Skrive fotoredigeringprogram på ønskelista.

Jeg trener fortsatt. Å ta flere bilder lærte meg å kjenne kameraet mitt. Ja, faktisk, den tykke boka kan brukes til noe mer enn å rette opp vippebordet. Utrolig, ikke sant?
Internett er fantastisk, - her er mye spennende å grave seg ned i av tips og utfordringer.
Øvelser fører til mester, er det ikke så? Jeg trener fortsatt nesten hver dag.
Og fotoprogrammet Paint Shop Pro X kom på bordet sist jeg fylte år.

Siden det har jeg lekt og trent med kamera og fotoporogam, skrevet og fortsatt med å besøke mange, mange gode blogger i internettland. De med tekst. Og de med bilder.
edit my photos :: redigere mine bilder
Ninne asked me the other day if I could tell what photo editing program I talk about in my journal/ my blog.
It made me think why I wished for the photo editing program in the first place.

When I take my tour in Blogerland, I think about, - what do I like at this blog? What makes me want to click at once when I spot on the
Blogroll a new entry?
A well- written entry, - a dash of humour, something specific, a look at the word trough pink colored glasses, a serious thought. A feeling of recognizing, or with facts I didn’t know I needed to find out about.
I go for the text. What I’m reading.
But not as a first, I think.
If I really look into my habits of visiting blogs, keep an eye on my tracks, then I see that the blogs I visit do have some catchy photos that make me want to stay and read the text. At least when it comes to visiting creative blogs. Have to admit that I do have some favourites among the serious blogwriters, too.

And who am I in this bloggerland? A creator, a wannabe artist, I think I am the foremost. And the creative, artistic blogs I find pleasure in visiting have pictures. Photos that tell a story. A short text. Or long. And photos again.

The consequences after thinking this trough:
Take more photos.
Learn from the experienced.
Take better photos.
Write photo editing program on the wish list.

I’m still practicing. To take more photos forced me into learning to know how my camera works. Did you know that the thick book that came in the box with the camera can be used for something else than just keeping the table straight? Unbelievable, isn’t it?
The Internet is wonderful, - there are so many great
advice and challenges to look into.
One have to practice to be better at what one does, so I try to practice a little every day.
And the photo editing program
Paint Shop Pro X came in the mail last birthday.

Since then I’ve been playing and practicing, writing and finding joy in visiting many, many good bloggers on the ‘net. The ones with text and the ones with photos.

27. januar 2007

tema : hjerter :: hearts : theme

Jeg har faktisk hatt litt problemer med å skrive om ukas tema, - hjerter.
Hjerte som symbol står for så mye hos meg og jeg vet at jeg bruker det mye i mine arbeidener.

Ganske inn til beinet, så vil jeg si at dette er de 5 viktigste tolkningene for meg:
1. Hjerte som blodpumpemuskelen vi har i kroppen vår.
2. Symbolet for å elske, like og være glad i, hengivenhet, sympati og medlidenhet.
3. Symbolet for ånden, for ens personlighet og intuisjon.
4. Symbolet for mot, entusiasme og lidenskap.
5. Hjerter som en verdi i kortstokken.

Kortene her er ikke mine egne, men laget av lokale kunstnere.

hearts :: hjerter

I really had a hard time to write about this week’s theme, - hearts.
The heart symbol stands for so many things to me and I know I use them a lot in my works.

Cut to the core, here are the five most important interpretations to me:
1. Heart as the blood pump we have in our bodies.
2. The symbol of caring, loving, devotion, sympathy, compassion, likes and fond of.
3. The symbol of the spirit, for one’s personality and intuition
4. The symbol of emotions like courage, enthusiasm, passion
5. Heart as a value in a deck of cards.


The cards shown above are not made by me, but by local artists.
:: we and this week's theme

nyttårsforsett : # 7 : new year's resolution

spc :: jan #4

Å være meg sjøl, unasett regn, snø og blåst, eller blå himmel og sterk sol på en klar dag.
Ute der eller inni meg.
Ta av den masken, men også jakte på gjemmesteder når raset kommer.
Her er jeg, på veien inn i det nye året.

ps. Ser du at jeg leker meg med fotoprogrammet (psp-x)?
To be me, no matter rain, snow and stormy weather, or blue skies and sun on a bright day.
Out there, in real life, or on the inside of me.
To take of that mask , but also hide and take cover when the rocks start falling.
Here's me, on the road, walking into the new year.

ps. Can you see I'm already playing with the photoprogram (psp-x)?

spc for January 2007

21. januar 2007

nyttårsforsett : #6 : new year's resolution

For dette året, 2007, har jeg meldt meg til et par alonger (samarbeidsprosjekter) som sikkert vil utfordre meg og gi meg større ferdigheter innefor søm og strikking.
Teller jeg dager på kalenderen, så er jommen året mer enn 20 dager gammelt! Og alt jeg har startet med så langt, er å følge med på hva de andre deltagerne har gjort.

TAST står for "Take a Stich Tuesday" (ta et sting tirsdag) over i in-a-minute-agos blogg. Jeg snublet over linker hos misa.
"Denne utfordringen er ment å gi folk mot til å ta et (nytt) sting i uka og prøve muligheter stinget gir."
Alt jeg trenger å gjøre, er å ta fram nål og tråd og stoff som passer. Før jeg er kommet så langt at jeg kan viser fram noe selv, så er stingene for uke 1, uke 2 og uke 3 her.

Lue alongen gav oss Gumperina's Black Sea lue for januar.
Skal jeg strikke den uten perler slik som noen deltagere (tone m, heklejenta og siw ) har gjort?
Men så, - er ikke det å strikke med perler utfordringen denne gangen? Bare ser hvor fine luene fra virtuella, silja og vivi har blitt. Jeg antar jeg får rote meg gjennom perleskrinet (har garn og startet opp vrangboden) hvis jeg virkelig vil fullføre utfordringen for meg sjøl.

Sokker2007 har plukket fram et sokkemøsnter fra drops/ garnstudio .
tone m anbefalte mønsteret for et par måneder siden, og da startet jeg på et par, men kom aldri så langt at jeg fullførte sokk nummer to. Kanskje jeg bør ta fatt og fullføre det paret før januar er over?
Når de først er ferdige, slik som disse parene fra marita bk, stillow og mmmarianne, ser de da både gode og varme ut?

tast button luealong :: knapp socks :: sokker 2007

For the year of 2007 I've joined a couple of challenges that I'm sure will improve my sewing skills and my knitting skills.
Now we are more than 20 days into the new year, and all I've done so fare, is looking at what other participants have been doing.

The TAST challenge is for the "Take a Stitch Tuesday" over at in-a-minute-ago's blog. I stumbled across the information when misa wrote about it. "This challenge is a weekly event organised to encourage people to take a stitch and explore its possibilities."
All I have to do is to get out my needle, my threads and my background fabric. Until I've done my best, take a look at what the stitches look like for week 1, week 2 and week 3.

The Hat along in January has Gumperina's Black Sea hat on the list.
Should I choose not to knit with beads as some of the participants (tone m, heklejenta and siw ) has done?
Then again, - is not the knitting with beads the new challenge this time? Look how nice the hats from virtuella, silja and vivi looks when done. I guess I have no choice if I want to challenge myself.

The Sock along 2007 has a sock pattern from Drops/ Garnstudio.
tone m recommended the pattern a few months ago, and I started on a pair of socks back then, but didn't finish the second sock. Maybe I should get on with it?
Once they are off the needles, like the ones from marita bk, stillow and mmmarianne, they do look nice and warm to me.

20. januar 2007

studio friday: studios :: arbeidsrom

I've loved the studio of Ann Stamm Merell since the first day I saw it pictured on the net. The story behind (she had died of cancer) I didn't get until later. The walls covered with nicely organized fabrics, got my attention.
Today, as the challenge from Studio Friday (mine!) is here, I looked at her studio again and it didn't seem that amazing to me anymore.
Why? I had to ask myself.

Well, I've grown trough different live phases.
A big studio and lots of fabric (or other kind of equipment) are no longer a necessity for me to see that if I'm finding the artist within, the creative work will be done one way or the other.
To make creative art one doesn't have to have lots and lots of stuff:
To draw one only need a kind of pen and something to draw on.
To sew one need only a needle, a tread and a piece of fabric/ cloth.

Today also the small spaces amazes me.
As long as they are not crammed with stuff, - a tidy, organized studio with good lightning. And not to cold, - blue fingers are stiff to work with.
I guess I found my future goal for the clean-up assignment at lab555, don't you think?

studio friday: studios :: arbeidsrom

1. Camilla Engman, 2. Tracie Lee, 3. Posie, 4. joleen, 5. lindsey christensen, 6. Richard Wainman, 7. sushimiam , 8. Val et Gen Beaulieu, 9. Tricia Royal, 10. rachel a. rogers, 11. alison


Første gangen jeg så bilder fra arbeidsrommet til Ann Stamm Merell, falt jeg helt i staver. Veggene var dekket med stoff, nydelig plassert etter farge og mønster.
Så når utfordringen fra Studio Friday kom (min!), måtte jeg se en gang til på bildene av hennes studio. Plutselig bergtok det ikke meg slik som før.
Hvorfor? måtte jeg spørre meg selv.

Vel, jeg har vokst gjennom ulike livsfaser.
Et stort arbeidsrom med massevis av stoffer (eller annet materiale) er ikke lengre nødvendig for at jeg skal forstå. Finner jeg den kreative skaperen inne i meg, så vil ”noe” bli laget på den ene eller den andre måten.
For å bruke kreative evner må en ikke eie massevis av saker.
For å tegne trengs bare noe å skrive med og noe å skrive på.
For å sy trenger en kun en nål, en tråd og noe å sy på eller sy sammen.

I dag kan jeg like gjerne falle i staver over et lite arbeidsrom eller hjørne.
Så lenge det ikke er overfylt av saker og ting, - et ryddig arbeidsrom med fast plass for hver ting og godt arbeidslys. Ikke for kaldt, heller, for blå fingre er vaskelig å arbeide med.

Jeg har vel funnet målet mitt for ryddeprosjektet fra lab555 , tror du ikke?


18. januar 2007

prikker tema #2 :: dots

Tema denne uka er prikker.

Prikker kan være et lite rundt merke laget med eller som om det var laget med en penn.
Prikker kan være et punktum i skriftspråket, et gangetegn (multiplisering) i matematikken, og ved staving av interenttadresser (dot).
Prikker kan være hva som helst lite eller som ligner på flekker.
Prikker kan svirre for øynene når en er litt uklar.
Prikk lik (om utseende) eller på en prikk (om tiden, - helt presist).

Her er et ark med både punktum i internettadressen og prikk over i'en.
Permen er dekorert med fargerike prikker, forstørret til å ta en form som overtreder grensen for sirkler.

lab555: journal :: arbeidsbok

This week's theme is dots.
Dots can be a small, roundish mark made with or as if with a pen.
Dots can be a period, esp. as used when pronouncing an Internet address.
Dots can be anything relatively small or specklike
Dots can be seen for your eyes when you feel dizzy.
On the dot tells me that I have to be precisely and show up exactly on time.

I took a picture of a paper with both dots in the internet adress and above the i's.
The book cover shows colorful dots enlarget to the size of circles.


vi og ukas tema
:: we and this week's theme

17. januar 2007

lab555: declutter :: rydde #1

Prosjekt #2: 15 minutters rydding på arbeidsrommet.

Jeg bestemte meg for å bruke stoppeklokka, satte den på ringing etter 15 minutter og konsentrerte meg om en sak: trådsnellene.
Først måtte jeg samle litt her og der rundt i huset. Har nå hatt på følelsen at en slik opprydding er på sin plass siden jeg manglet en viss oversikt og ikke helt hadde kontrollen på hvor mange og ulike trådsneller jeg er eier av for øyeblikket.

Mens jeg stod er og surret tråd tilbake på spolen og tittet på alle de fine og lekre fargene, begynte jeg å kjenne meg glad for dette prosjektet.
Det kjentes godt å sortere og legge tilbake på plass, se hvajeg har samlet her og der, få en viss oversikt og et rent og ryddig arbeidsrom for lek og skapende aktivitet der alt er lett tilgjengelig.

Jeg kommer til å møte opp i morgen også, med tidsuret satt på 15 minutter.
Flott!

lab555: sewing treads :: sytråd

Project #2: 15 minutes clean-up in the studio.

I decided to set my timer for 15 minutes and concentrate on a small area in my studio: the treads.
At first I had to collect some around the house. Wanted to do that for some time now, since I no longer really knew how much and what kind of treads I had in my collection.

While winding some thread back on the spool and looking at all the bright and wonderful colors, I started to feel happy about the whole thing.
It's good to sort and put back small items, see what I have here and there, get an overview in the studio and a clean, tidy space to play and create, with easy access to everything.

I'll be showing up at the studio tomorrow, too, with my timer set on 15 minutes.
Great!

16. januar 2007

spc : jan. #3 : photo :: foto

Since doing the spc is one of my resolutions for 2007, I've also decided to play around with my camera and the settings.
Maybe play more with the digital opportunities in psp x, too.
I hope to pick up some good advise while surfing the net:
Photojojo and Digital Photography School.
Any good sites to recommend?
spc :: jan #3

Fordi et av mine forsetter for 2007 er å følge opp spc, er det en god anledning til å leker mer med kameraet og dets finesser.
Litt digital manipulering også i et fotoprogram?
Jeg håper på å lære litt nytt mens jeg surfer sider på nettet:
Photojojo og Digital Photography School.
Noe du vil anbefale?

spc for January 2007

15. januar 2007

nyttårsforsett : #5 : new year's resolution

I joined the lab555 (after pondering over it for a coupleof hours) and am looking forward to take the challenges junquergrrl will be giving us.

Jeg har meld meg til lab555 (etter å ha ruget på tanken noen timer) og ser nå fram til utfordringene som junquergrrl vil sette opp.the challenges :: utfordringene

project #1: lab note book (journal) :: notatbok (dagbok) for forsøkene
project #2: 15 minutes in the studio :: 15 minutter på arbeidsrommet
+ reduce, reuse, recycle :: reduser og bruk på nytt
project #3: brainstorming :: tanketanker kjapt

studio friday : travel :: reise

På reisefot, - nå har det faktisk blitt litt reise utenfor bygrensa og utenfor landegrensen de siste to årene, men egentlig er jeg mest på reise i nærområdet her og i mitt hode.

Jeg har lært mye fra Julia Cameron og hennes to bøker, - TAW/ The Artist's Way og The Vein of Gold.
I fjor fant jeg boka om å gå seg inn i sitt eget sinn, Walking in this World, å gå seg inn i sin egen kreativitet. Den ligger her som en liten juvel for det nye året. Å gi seg hen til en slik bok, er for meg å være på reise når en følger bokas oppgaver.
Og å ta tak i utfordringer, slik som studio friday, spc og lab555, som utfordrer på det kreative planet samtidig som jeg lærer nye sider ved meg selv å kjenne, er også å være på reise. En utdanningsreise.

Jeg skrev om å være på reise i forbindelse med spc i februar i fjor.
Jeg er nok fortsatt på den reisen.

Denne ukas tema for 12 januar, fra Hanne: REISE!
studio friday : travel :: reise

On the go, - if I look back, I can see that I have been travelling outside the city’s border and outside the borders of Norway last year. But mostly I’m travelling just outside my own door, walking the streets of my neighbourhood, and in my head.

I’ve learned a lot from
Julia Cameron and her two books, - TAW/ The Artist's Way and The Vein of Gold.
Last year I found the book she wrote about walking into your own mind,
Walking in this World, walking into your own creativity. It’s in my stack of books, waiting for me to take the time and travel with my mind set on what she tells me when I show up on her pages. The time has not been there for me to take that journey yet.
I like to be challenged, too, like
studio friday, spc and lab555, as they challenge my creative mindset and also teach me something new about myself.

I wrote about
travelling for spc in Februar last year.
I guess I’m still on that journey.

This week's topic for January 12th suggested by Hanne: TRAVELS!

14. januar 2007

gratulasjon :: birthday whishes

Gratulerer så masse med dagen, Elisabeth Augusta!
Hipp, hipp hurra!!!

*klemz*

ps. dette er hva du kan bli mottatt med en varm sommerdag hos jubilanten.

nydelig duk av jubilanten :: lovely tablecloth by the birthday girl

Happy wishes on this special birthday of yours, Elisabeth Augusta!
*hugs*

ps. the photo shows what might meet you when visiting the birthday girl on a warm summer's day.

nyttårsforsett: # 4 : new year's resolution

Jeg kommer til å fortsette med å følge hintene fra Studio Friday for å utforske og lære mer om eget og andres kreative rom.

I will continue to follow the challenges of Studio Friday and explore and learn about my own and other's kreative rooms.

11. januar 2007

snø! :: snow!

snow  :: snø

Første snøfallet sånn midt på dagen.
"Første" med en liten klype salt. Vi har hatt noe snø i luften et par ganger før denne vinteren, men ikke noe som lagt seg på bakken slik som i dag.

Nå tre timer seinere er det helt hvitt på bakken og fra det bilkjørende folket rapporteres om snøkaos-første-dagen tilstander.
Jaja.

First snow at midday.
Snow has been in the air earlier this winter, but none of it covered the ground like today.

Now, three hours later, it's all white out there.
Great!

10. januar 2007

spc : jan #2 : to read :: å lese

When I stumbled upon this entry from Dinemor, I started to wonder what my stack of books would look like at the end of 2007?
I've started a booklist and will write down every book that I read this year. Can hardly wait for december...

spc : jan #2 : to read :: å lese
Da jeg leste innlegget til Dinemor, begynte jeg å lure på hvordan min stabel med bøker ville se ut mot slutten av 2007?
Jeg har startet på en
bokliste og vil føre inn hver bok jeg leser dette året.
Kan nesten ikke vente til desember...

spc for January 2007
How can we express our new year resolutions through photography and self portraiture?

spc for januar 2007
Hvordan kan vi synliggjøre våre nyttårsforsetter ved hjelp av fotografering og selvportretter?

9. januar 2007

Nyttårsforsett : # 3 : new year's resolution

Jeg liker å lese og det kan bli en del bøker utover året. For min egen del skal jeg notere ned hvilke bøker jeg leser.
Det blir spennende å se hvordan lista ser ut ved slutten av 2007.
Cecelia Ahern : Der regnbuen ender :: Where rainbows end
Cecelia Ahern: P.S. Jeg elsker deg :: P.S. I love You
Liane Moriarty: Tre ønsker :: Three Wishes
P.D. James : Fyrtårnet :: The Lighthouse
Ellis Peters: En jomfru i isen :: The Virgin in the Ice
Ellis Peters: En dråpe gift :: Monk's-Hood
Ellis Peters: En fremmed i huset :: The Sanctuary Sparrow

I've decided to keep track of all the books I read and am making a list with them here.
How many books will there be by the end of 2007?

postkort : jul :: holiday : postcards

Noen ganger er det sånn at små undre dukker opp i postkassen min.
Jeg kjenner meg så takknemlig at jeg i full offentlighet vil takke for dem her. I (studio-)boden skal de få plass verdig små juveler.

santas :: nisser

To nisser med hjerte på rett sted, fra Elisabeth Augusta.
Har du lyst til å kikke på flere av hennes arbeider, så surf over til flickr and hennes blogg.

santas and angel :. nisser og engel

To nisser og en engel kom fra Colette Coperland.
Hvis du har lyst til å se mer av hennes arbeider, surf over til flickr, websiden hennes and bloggen.

Sometimes small wonders shows up in my mailbox.I have to write in public and say how grateful I am for these. They will be small jewels in my playroom.

Two heartful santas from Elisabeth Augusta .
If you'd like to see more of her work, take a look at flickr and her blog.

Two santas and an angel from Colette Coperland.
If you'd like to see more of her work, take a look at flickr, her webpage and her blog.

8. januar 2007

tema: striper :: stripes

Det er masse striper i lappesømmen.
stoffet, i blokkmønsteret, som quiltede linjer og i dekoren.

Jeg dekorerer og quilter på samme tid i dag. Et teppeprosjekt i samarbeid med Stingjentene.
Her er metall chiffon i en blank mosegrønn farge sydd fast til bakgrunnen med rette quiltelinjer. Saksen har klipt opp chiffonen mellom quiltelinjene.
Spennende striper, ikke sant?

striper :: stripes

It’s lots of stripes in quilting.
On the fabric, the block patterns, as quilting lines and as embellishment.

I’m quilting and sewing on embellishment at the same time today. A quilt project made together with the Sting girls.
The grey green metal chiffon is sewn to the background fabric as I quilt lines. A pair of scissors was used to cut the chiffon apart between the lines.
Fancy stripes, right?
vi og ukas tema
:: we and this week's theme

7. januar 2007

nyttårsforsett : # 2 : new years's resolution

Jeg har meldt meg på og vil gjøre et eller annet ut fra et tema i uken.
Det starter andre uke i januar og forstetter med tema hver uke i hele året. Et blogtema.
Når hodet kjennes tomt for tanker, er det bra for meg å få et par innspill.
Gleder meg masse!

tema :: knapp

I’ve joined a “Weekly Theme” challenge.
It starts in January and goes on all through the year. A theme to be used in the blog.
I think it’ll be good for me to get those small challenges.

5. januar 2007

nyttårsforsett : #1 : new year's resolution

Selvportrettutfordringen kommer til å følge meg inn i 2007 også.
Det begynner å demre for meg hvordan jeg ser ut anno nytt millenium.
Hvordan jeg ser på meg selv ettersom utfordringene kommer.
Hva liker jeg ved meg selv etter fylte 40 år?
Følg med, følge med, - kommer her de store eller bare de små avsløringene?


The Selportraint Challenge will be with me for 2007 too.
It's starting to grow on me what I look like in this new millenium.
How I look at myself as the montly challenge comes, what do I find valuable after turning 40.
Join me and see; will only the small secrets come out of the bag, or something big?

2. januar 2007

endringer :: Minima :: changes

Banneren er laget av meg.
Småknappene er en kombinasjon av egenproduserte, eier av diverse blogger og for diverse samarbeidsprosjekter.
Malen Minima er laget av Douglas Bowman.
Bildebanner, bildebannerlink, bannerjustering og justering av vidden er forklart/ laget av BetaBlogger for Dummies.
2 sidemenyer + boks øverst i sidemenyen er forklart hos Vivek Sanghi.
Fanebrevkoder er laget av Hoctro.
Fanebrevgrafikk er laget av Christopher Ware.

Mer foklart:
* Hvordan sette inn bilde i banneren?
* Hvordan få en bildelink i banneren øverst som fungerer på alle sidene?
Begge artiklene er brukt for å få banneren som jeg vil.
* Hvordan endre banneren?
Koden er brukt for å fjerne grå linjer/ bokser om tittel/ banner øverst i Minima-malen.
* Hvordan endre vidden på bloggen?
Hovedboksen for innlegg er gjort videre.
Hele bloggen er tilpassen bredden på banneren.
* Hvordan få 2 sidemenyer?
Malen er endret fra vanlige 2 kolonner til å bli 3 kolonner.
og har plass for en større boks (element) på toppen av sidemenyene.
* Hvordan sette tema (labels) som fanebrev øverst?
FanebrevB er brukt, - men obs: bakgrunnsfargen korresponderer ikke med fargene blogger tillater som bakgrunn.
* Hvordan legge inn automatisk signatur i bloggposten?

* Nye endringer fra juni 2008 : vis/ skjul linklister, endringer i banneren til "aktiv" mm.